Nunha recente publicación da Comisión Europea na que se mostra un diagnóstico e recomendacións sobre a xestión dos residuos no Estado Español, aparecen moitas das solicitudes históricas de Amigos da Terra.

A CE realizou un estudo de diagnóstico e recomendacións de mellora a 7 estados membros que non están a se aliñar na súa xestión de residuos coas demandas europeas. O diagnóstico concreto de España non é novo para Amigos da Terra; sepárase e recicla pouco e vértese a gran maioría dos residuos . Tan só recíclase un 30%, vértese un 60% e incinérase un 10%.

A parte positiva e nova é que, as recomendacións que realiza a Comisión a España para mellorar a súa xestión de residuos , coinciden en gran medida coas solicitudes que Amigos da Terra realizou desde hai décadas a nivel lexislativo, de planificación e de execución tanto a nivel local, como autonómico e estatal.

Algunhas destas medidas son a separación en orixe da fracción orgánica dos residuos para facer un compost de calidade, a aplicación de taxas disuasorias e homoxéneas de vertedoiro (Amigos da Terra inclúe taxas de incineradora tamén), pór en marcha modelos de recolleita Porta a Porta, taxas de residuos máis xustas social e ambientalmente como o Pago por Xeración e a implantación de Sistemas de retorno para os envases de bebidas.

Coa posta en marcha de todas estas medidas, o Estado Español podería dar unha volta ás súas porcentaxes de reciclaxe actuais, saíndo da listaxe dos países que peor xestionan os seus residuos, que comparte con países como Chipre, Hungría ou Portugal.

Esta non é a primeira vez que a Comisión Europea manifesta que o camiño a seguir debe ser incrementar a recollida selectiva dos residuos e o uso das ferramentas dispoñibles (Porta a Porta, fiscalidade ambiental, sistemas de depósito, etc.) Na recente comunicación sobre valorización enerxética , a CE advertía da sobrecapacidade de instalacións incineradoras que existía en Europa, e animaba aos países que menos incineraban, como España, a pór os seus esforzos en incrementar a reciclaxe e non en investir para incrementar este tipo de infraestruturas.

Amigos da Terra solicita ás administracións públicas que fagan caso ás evidencias e inicien con urxencia a posta en marcha destes cambios solicitados pola Comisión Europea e pola sociedade civil. Para alcanzar as porcentaxes requiridas en 2020 non se pode perder nin un minuto máis en aplicar sistemas de recollida da fracción orgánica, avanzar cara a mellores modelos de recollida selectiva, establecer sistemas de retorno de envases e aplicar fiscalidade ambiental.