As ONG ambientais e ecoloxistas, Amigos de la Tierra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife e WWF, trasladamos aos partidos no noso “Programa pola Terra” a necesidade de situar a xustiza ambiental e social no centro das políticas gobernamentais. Entendemos ademais que o Estado debe expor e defender unha novo paradigma de relacións internacionais e comerciais, onde primen principios como a sustentabilidade ambiental, a igualdade de xénero, a cooperación, o respecto aos dereitos humanos, a participación pública e a democracia.

As cinco organizacións comparecemos na Comisión de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Neste sentido, as organizacións exporemos unha serie de demandas no noso “Programa pola Terra” divididas en catro bloques:

  • Creación dun novo marco para a protección do medio ambiente, onde prime a democracia ambiental e a gobernanza, onde se recoñeza e reforce o papel das organizacións ambientais.
  • Novo modelo de desenvolvemento onde a economía e emprego teñan como fin o ben común; a auga xestiónese como un recurso limitado; a agricultura adquira un carácter sustentable; o mar e os seus recursos xestiónense de maneira respectuosa; a contorna natural consérvese de forma máis efectiva e fréese a perda de biodiversidade, a política de recursos naturais e residuos tenda cara ao residuo cero e a economía circular, reoriéntese o uso do chan, e finalmente impóñase a xustiza social e redúzase a débeda ecolóxica.
  • Cambio de modelo enerxético baseado nas renovables e a eficiencia, como elemento matricial para frear o cambio climático, así como a reorganización da mobilidade e o transporte.
  • Mellora da calidade de vida da cidadanía, apostando pola calidade do aire; o freo á contaminación química e o recoñecemento dos dereitos dos animais.

Documento “Programa pola Terra”

Descárgate o noso documento conxunto Un programa pola Terra 2017