As principais organizacións ecoloxistas -Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife e WWF- trasladamos ao Goberno os requisitos mínimos que, ao noso xuízo, debe incluír o Plan Nacional de Enerxía e Clima (PNEC) para que sexa efectivo na loita contra o cambio climático. Á espera de que o Goberno presente ante a Comisión Europea o seu borrador sobre devandito plan a finais de ano, fixemos as nosas propostas para que sexan incluídas no documento, a falta dun necesario proceso participativo.

A principal conclusión do último informe elaborado polo IPCC é clara: que a temperatura global aumente en máis de 1,5ºC non é unha opción dada a gran diferenza que supón para millóns de persoas, seres vivos e ecosistemas deixar que continúe até 2ºC ou máis. A rexión mediterránea e, por tanto, España, é especialmente vulnerable a este incremento de temperatura, que tería consecuencias irreparables.

España debe multiplicar os seus esforzos para loitar contra o cambio climático

Os compromisos asumidos por España até a data son claramente insuficientes mesmo para cumprir co obxectivo de limitar a 2 graos o aumento media da temperatura do planeta para finais do século XXI, e quedan máis lonxe aínda do obxectivo de 1,5 graos. Ambos os obxectivos suporán graves impactos do cambio climático para o noso país.

Por iso, as ONG ecoloxistas consideramos necesario un esforzo sen precedentes na loita contra o cambio climático, o que significa actuar sen demora para contribuír ao obxectivo global de manter o aumento da temperatura global no límite de 1,5ºC.

Necesitamos un Plan Nacional de Enerxía e Clima transformador

De acordo ás organizacións ecoloxistas, para conseguilo España debe tomar unha serie de medidas, que inclúen:

  • Establecer a meta para 2040 como ano de emisións netas cero mediante unha planificación coherente que cada 5 anos expoña obxectivos obrigatoriamente máis ambiciosos.
  • As reducións das nosas emisións deberán facerse de forma anual nun ritmo de descenso de polo menos o 7%. Aprazar a acción climática é unha temeridade que nos obrigará a maiores esforzos a medio prazo.
  • Fixar un compromiso para alcanzar o 100% da demanda de enerxía final total con enerxías renovables acorde con alcanzar emisións netas 0 en 2040.
  • Acelerar a transición a un sistema eléctrico 100% renovable en 2030.
  • Pechar todo o parque de xeración con carbón e nuclear para 2025.
  • Fixar un compromiso de redución progresiva da demanda enerxética final compatible cos obxectivos de redución de emisións anteriores.
  • Impulsar unha transformación radical do sector de transporte, fixando o fin da venda de automóbiles de pasaxeiros de gasolina e diésel, incluídos os híbridos convencionais, para 2028, o que significa que todos os automóbiles novos deben ser eléctricos despois desta data.

Redución de emisións en todos os sectores

Ademais destes obxectivos xerais, propomos unha serie de medidas e políticas co obxectivo de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) en consonancia con limitar o incremento da temperatura global por baixo de 1,5ºC. Estas propostas iniciais céntranse sobre todo nos sectores de enerxía e transporte e en cuestións transversais, ademais de identificar a necesidade de que o PNEC aborde as emisións doutros sectores, como a agricultura, a xestión forestal, os residuos, a industria e a edificación.

Estas medidas deben supor un cambio sen precedentes en todos os aspectos sociais culturais e económicos, o que suporá no curto, medio e longo prazo unha serie de transformacións imprescindibles para garantir a existencia dun futuro.