Apróbase en Consello de Ministros un Real Decreto de Autoconsumo eléctrico favorable á cidadanía.

Celebramos o novo marco lexislativo que abre as portas ás iniciativas de enerxía comunitaria.

Hoxe aprobábase en Consello de Ministros o esperado Real Decreto polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo”, elaborado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica.

O novo marco regulatorio establece as bases para unha apertura á democratización da enerxía en España tras a completa paralización do sector desde 2015, e supón un punto de inflexión para o autoconsumo no noso país.

Desde Amigos da Terra destacamos que, por fin, o consumidor eléctrico deixa de ser tratado con indiferenza no modelo enerxético e pasa a ser considerado un axente activo.

Impulsa a enerxía comunitaria

Neste sentido, a nova normativa reduce os confusos trámites administrativos e de rexistro para novas instalacións, simplifica o mecanismo de compensación económica pola vertedura de excedentes á rede, e habilita o autoconsumo colectivo para impulsalo en comunidades de veciños e polígonos.

En termos de modalidade de autoconsumo, o texto establece dous tipos: sen excedentes e con excedentes. Así o autoconsumo poderase considerar individual ou colectivo segundo o número de consumidores asociados en instalacións de proximidade.

Vía libre ao autoconsumo eléctrico individual e colectivo

A nova normativa debe servir para que, nun marco no que o prezo da luz non deixa de subir e subir, a cidadanía poida cubrir parte das súas necesidades enerxéticas de maneira individual ou colectiva. Agora será máis fácil expulsar eses kWh xerados a partir de quéimaa de combustibles fósiles e producir e consumir kWh limpos, de proximidade e respectuosos co medio ambiente.

Ademais, apróbase unha Estratexia contra a Pobreza Enerxética cun obxectivo de redución mínimo do 25% en 2025 e márcase como meta unha diminución do 50%.

O documento é un gran avance para alcanzar un futuro 100% renovable coa participación cidadá como elemento crave no proceso. A través do RD elimínanse as barreiras ao autoconsumo colectivo (tamén chamado autoconsumo compartido), o que permitirá a descentralización da enerxía en mans da poboación. Trátase dun impulso definitivo para a enerxía comunitaria.