A Concellaría de Medio Ambiente do Concello de Marín, en colaboración coa Asociación Amigos da Terra, presentan un Programa de Implantación da compostaxe doméstica no concello, que durará 9 meses, implicando a 50 familias; que xestionarán os seus propios residuos orgánicos e propiciando así unha diminución notable na xeración dos residuos orgánicos do concello.

A materia orgánica supón entre o 40-50% do peso dos residuos sólidos urbanos; a xeración ao ano supón varios centos de miles de toneladas. Miles de toneladas de residuos orgánicos acumúlanse nos vertedoiros da rexión, o que ocasiona graves efectos ambientais e, ao mesmo tempo, malgástase un recurso valioso susceptible de ser incorporado ao ciclo de consumo mediante a compostaxe.

O Concello de Marín e Amigos da Terra ven a necesidade de presentar esta experiencia como unha alternativa que demostre a necesidade e a utilidade de compostar a fracción orgánica dos residuos, facendo unha separación en orixe para obter unha mellor calidade do compost que sirva como fertilizante natural.

O proxecto, iniciarase cunha reunión informativa da execución do mesmo e tamén formativa acerca do proceso de compostaxe coas partes implicadas no proxecto e os participantes seleccionados.
Tras a formación efectuarase o reparto de material, e os participantes asinarán un contrato de aceptación das condicións do proceso.

O obxectivo do proxecto é o de reducir os residuos orgánicos producidos no concello, obter un abono de calidade, e concienciar aos cidadáns acerca da problemática asociada aos residuos. Para iso repartirase un composteiro de 400 litros a cada familia. Así mesmo, proveráselles dun manual para coñecer máis achega do proceso e de asesoramento técnico a domicilio e por teléfono, por parte dos monitores de Amigos da Terra.

Os destinatarios do programa serán cidadáns e cidadás do Concello de Marín que teñan un terreo ou xardín. Habendo un total de 50 prazas, os interesados poden achegarse á Concellaría de Medio Ambiente do Concello de Marín ou chamar ao 986 880300

Para máis información:

María Durán (Responsable da Área de Residuos de Amigos da Terra): 988 374318