playas-galicia_aumento_nive

Coalición Clima, da que forma parte activa Amigos de la Tierra, formula a necesidade de lograr compromisos serios de redución de emisións de CO2 para evitar o colapso do sector turístico español.


O incremento de ondas de calor, o aumento de temperaturas e a suba do nivel do mar, todo iso a consecuencia do cambio climático, supoñen unha grave ameaza para o sector turístico español e, polo tanto, para a principal fonte de ingresos con que conta o noso país.

O cambio climático está a afectar xa ao noso país. Os últimos estudos apuntan cara a un aumento das temperaturas por década en torno aos 0,7º en verán, o que leva consigo á súa vez unha diminución media das precipitacións e, por ende, unha menor dispoñibilidade de auga.

Ademais, calcúlase que a liña de costa terá retrocedido 15 metros de media para o ano 2050 polo aumento do nivel do mar (uns 15 cm de media) e a enerxía da ondada será cada vez maior, especialmente no norte do Mediterráneo, Galicia e as Illas Canarias.

O aumento de nivel do mar traducirase en inundacións e nun retroceso da liña do litoral, que afectará decisivamente ás praias e ao turismo costeiro. Precisamente nas zonas onde máis se urbanizou e “artificializou” a costa, promovendo o turismo masivo de “sol e praia”, é onde o litoral máis perdeu a capacidade de amortecer a suba do nivel do mar.

Considerando a orixe antropoxénica do cambio climático e as súas palpables consecuencias, non só no noso país senón en todo o mundo, Coalición Clima, apoia o turismo de proximidade e demanda ao Goberno a necesidade de fomentar un modelo de turismo que teña en conta toda a cadea de valor, dende o transporte ata os servizos solicitados no punto de destino. Desta forma potenciaríase o turismo nacional mentres se protexe do cambio climático, ao reducir os desprazamentos en avión.

Así mesmo, Coalición Clima tamén formula a necesidade de contar cun marco lexislativo que incorpore políticas concretas de adaptación ao cambio climático estruturadas por sectores e territorios.

Coalición clima está formada por 30 organizacións representativas do ecoloxismo, sindicalismo, cooperación ao desenvolvemento, ciencia e investigación, consumidores e grupos sociais diversos. As organizacións participantes en Coalición Clima compartimos a visión de que o cambio climático é un dos maiores retos aos que se enfronta a humanidade a curto prazo.