europa3_guatemala¿Que consecuencias están tendo os tratados de libre
comercio noutros países?

¿Que impactos terá o Tratado de Comercio e Inversións que
negocian as costas da cidadanía EEUU y UE?

¿Como afecta a extracción dos recursos naturais ao medio
ambiente e os dereitos humanos?

¿Cal e gran poder das empresas nas decisións políticas?

Podedes ver os vídeos destes temas que se desenvolveron dentro das Xornadas
“Europa, un continente que consume por tres”.

Extracción de recursos naturais en América Latina e os seus impactos para o medio
ambiente e os dereitos humanos

Víctor Barro, presidente de Amigos de la Tierra España

Modera: Mercedes Hernández, directora da Asociación Mulleres de Guatemala AMG

• Explotación de recursos naturais en América Latina. Danilo Urrea Camargo,
Amigos de la Tierra Colombia

• O sobreconsumo europeo: factor de explotación de recursos en América Latina.
Ariadna Rodrigo, Programa de Recursos e Consumo de Amigos de la Tierra Europa

• Caso concreto: extracción de gas de esquisto na área protexida de Auca (Neuquén, Arxentina).
María Carolina Garcia, enxeñeira en recursos naturais e membro da Multisectorial contra
o fracking, Arxentina


O poder das empresas nas decisións políticas: elementos clave para a extracción abusiva

Modera: José Vicente Barcia, Plataforma por un Novo Modelo Enerxético e ECOOO

• O poder das empresas a nivel rexional e internacional e súa impunidade.
David Llistar, Observatorio da Débeda na Globalización

• Influencia das empresas a nivel local e nacional en América Latina: casos concretos
de explotación hidroeléctrica en Barillas, Guatemala, e de enerxía en Arxentina.
Jagoda Muni?, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Diego di Risio,
Membro de Observatorio Petroleiro Sur, Arxentina

• Os procedementos da Comisión de Dereitos Humanos da ONU: formas de alcanzar
un control legal e vinculante ao poder corporativo. Lucia Ortiz, Coordinadora do programa
de Xustiza Económica de Amigos de la Tierra Internacional


Como os Acordos de Libre Comercio exacerban os impactos ambientais e sociais da explotación dos recursos

Modera: Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra España

• Consecuencias sobre o medio ambiente e os Dereitos Humanos dos acordos de libre comercio. Luis Rico, Ecoloxistas en Acción

• Exemplos de impactos e resistencia aos acordos de libre comercio: Acordo UE-América Central y Acordo UE-Colombia. Isaac Rojas Ramírez, Amigos de la Tierra Costa Rica. Danilo Urrea Camargo, Amigos de la Tierra Colombia


Tratado Transatlántico de Comercio e Inversións (TTIP por súas siglas en inglés)

Modera: Yayo Herrero, Fuhem

• ¿Que nos xogamos co Tratado de Libre Comercio entre la UE e EEUU? Carlos Ruiz, ATTAC España

• Consecuencias ambientais do TTIP e seus mecanismos de resolución de controversias inversores-estados para Europa e o resto do Mundo Paul de Clerk, Coordinador do programa Xustiza Económica de Amigos de la Tierra Europa.

• Moralizacións contra o TTIP en Europa e España Blanca Ruibal, Amigos de la Tierra, Plataforma “No ao Tratado Transatlántico de Comercio e inversións”

Conclusións. Magda Stoczkiewicz, Directora de Amigos de la Tierra Europa. Víctor Barro, presidente de Amigos de la Tierra España.