O tratado de comercio e investimento que negocian Estados Unidos e a Unión Europea podería ter un gran impacto na seguridade alimentaria e o sector agrario europeo. As normas de seguridade alimentaria son moito máis laxas en EEUU, o que implica menores custos de produción; unha situación ante a que non poden competir os agricultores europeos. O uso rutineiro de antibióticos e hormonas de crecemento na produción de carne, prácticas como o lavado de pitos con cloro antes da súa comercialización, os altos niveis de pesticidas que se permiten nos alimentos ou o uso a gran escala de cultivos transxénicos en EEUU inflúen directamente na seguridade alimentaria e por tanto na saúde das persoas.

Debbie Barker, Directora Internacional do Centre for Food Safety de EEUU  e experta no TTIP, destacou que “a intención das empresas e grupos de presión corporativos é eliminar dereitos e garantías democráticas da cidadanía, xa que os consideran barreiras ao comercio”. As diferenzas na produción agraria entre EEUU e a UE teñen un efecto directo na saúde e o medio ambiente: “a resistencia a antibióticos é xa un problema serio de saúde pública en EEUU. O uso continuado de fármacos na produción de carne provoca que moitas persoas non respondan os tratamentos con antibióticos”, engadiu Debbie Barker.

O modelo agrario predominante ten unha gran repercusión no medio ambiente. Branca Ruibal, responsable de agricultura e alimentación de Amigos da Terra, explicou que “para afrontar o reto de alimentar á poboación mundial é necesaria unha agricultura e unha alimentación onde as persoas sexan o centro, un modelo de agricultura que ademais protexe o medio ambiente. De feito en Europa unha gran porcentaxe das explotacións agrícolas e gandeiras son familiares, polo que temos a capacidade de producir alimentos sans, respectando a contorna. O TTIP ameaza precisamente á agricultura familiar e suporía un gran escollo na transición necesaria cara a un sistema alimentario xusto e sustentable”.

En representación do sector agrario, Miguel Branco, Secretario Xeral do COAG denunciou que “rexeitamos o TTIP porque pon en perigo o modelo social e profesional de agricultura da UE e a aposta estratéxica dos nosos agricultores e gandeiros pola calidade, a seguridade alimentaria, o benestar animal e o respecto ao medio ambiente. Non podemos aceptar que a UE utilice unha vez máis a agricultura como moeda de cambio nos acordos comerciais con terceiros países”.

As organizacións fixeron fincapé nas perdas que representaría o TTIP para o sector agroalimentario europeo. Un informe de Amigos da Terra, “TTIP, Sementando Perdas para o sector agrario”, demostra como o PIB europeo diminuiría un 0.8%, mentres a agricultura estadounidense vería aumentada a súa achega nun 1.9%. Claramente o TTIP beneficiaría este sector estadounidense, pero non ao europeo.