Amigos da Terra publica hoxe, 22 de novembro, o informe, “Como queremos aforrar enerxía? Actitudes sociolóxicas ante a eficiencia enerxética”, que recolle os resultados do proxecto apoiado pola Fundación Biodiversidad durante os anos 2015 e 2016. Neste proxecto realizouse unha investigación que recompila as actitudes dos fogares españois ante as propostas de aforro enerxético.

Como parte do proxecto realizouse unha caracterización para coñecer como se xestiona a enerxía no fogar, unha información que se recompilou en función da socioloxía das persoas que habitan cada casa. O informe recolle de maneira exhaustiva a análise do consumo enerxético en cada fogar a través dunha auditoría enerxética, unha ferramenta que non se utilizou anteriormente para un estudo destas características. Ademais, estes datos acompañáronse dun estudo sociolóxico para analizar os datos no seu contexto real. Para este fin, deuse seguimento aos consumos enerxéticos de diferentes casas en varias provincias de todo o estado, auditando o seu consumo enerxético e valorando os parámetros sociais, a rexión climática na que se atopan, etc. Ademais apoiouse a unha porcentaxe de fogares en situación de pobreza enerxética.

Os resultados son á vez esperanzadores nalgúns sentidos e reveladores noutro.

Grazas ás medidas propostas a través das auditorías, en 10 anos poderíase lograr un 60% de aforro enerxético e un 76% de aforro económico. Neste sentido, a substitución de caldeiras antigas leva unha redución inmediata dun 30% no consumo.

Á súa vez cada fogar podería reducir case unha tonelada de CO2 tan só con medidas puntuais de aforro eléctrico. Tamén é importante resaltar o papel da administración: unha inxección de 15.000 millóns de euros en eficiencia enerxética permitiría un 90% de redución de emisións.

A educación ambiental é relevante, con todo, o estudo demostra que para medidas de eficiencia enerxética que requiren reformas estruturais máis caras é necesario favorecelas por lei. Os obstáculos existentes, para implantar medidas de eficiencia enerxética, levan que nin sequera as persoas concienciadas sexan eficientes como consumidoras. Nesta mesma liña, o poder adquisitivo non implica maior concienciación para realizar medidas estruturais de eficiencia se non van acompañadas de educación ambiental.

No estudo, tamén se analiza unha mostra de fogares con pobreza enerxética. Comprobouse que existe marxe para implantar diferentes medidas de eficiencia e, por tanto, lograr unha maior calidade de vida. É dicir, incluso aqueles fogares que non dispoñen de moitos recursos económicos, poden mellorar.

As diferenzas en canto a eficiencia e aforro nas rexións climáticas estudadas son abismais. A rexión mediterránea, paradoxalmente a máis cálida, é a menos eficiente.

Amigos da Terra considera indispensable, tal e como se demostra no estudo, a implicación pública, non só para concienciar sobre eficiencia enerxética, senón para favorecela e implantala nas propias institucións. “A eficiencia e o aforro son uns dos nosos grandes aliados para enfrontarnos ao cambio climático, se queremos reducir as emisións para evitar unha situación climática grave é fundamental comezar con estas medidas á vez que apostamos polas enerxías renovables”, afirmaba o noso compañeiro Alejandro González.