Cada ano chegan aos océanos 9 millóns de toneladas de plástico. É coma se ao minuto envorcásese un camión de lixo cargado de plástico. Segundo a Fundación Ellen McArthur, se se continúa vertiendo plástico a este ritmo, en 2050 haberá máis plástico que peixes nos océanos.

Na actualidade está a debaterse a Directiva de plástico dun só na UE. Para lograr unha lexislación que afronte con eficacia o problema da contaminación por plásticos, dende Amigos da Terra solicitamos:

Priorizar a redución dos plásticos dun só uso e a reutilización. Para iso propoñemos medidas concretas, como apoiar e ampliar a lista de produtos de plástico dun só uso que se deberán prohibir, incluíndo bastoncillos para os oídos, paus de chupa- chups, palliñas, ou as bolsas moi lixeiras; propoñer porcentaxes de redución doutros produtos, como vasos e botellas de plástico; asegurar a dispoñibilidade de produtos menstruales reutilizables na UE e obrigar o uso de vaixelas reutilizables nos establecementos que se consuma no local.

Reforzar as medidas de “responsabilidade ampliada do produtor”. Os fabricantes de produtos de plásticos dun só uso deben asegurar e financiar a súa correcta recollida e xestión, para asumir a súa responsabilidade fronte á contaminación por plástico.

Asegurar altas taxas de recollida, reducir o abandono de residuos, incrementar a concienciación cidadá, e apoiar os sistemas de depósito, devolución e retorno. É necesario poñer en marcha todos os mecanismos dispoñibles para reducir o grave problema.

Non apostar polos bio-plásticos como solución. O problema da contaminación por plástico e de sobre-consumo de recursos seguirá vixente con esta falsa solución. Reclamamos ao goberno español que negocie cos seus homólogos europeos para alcanzar a mellor directiva posible, así como unha trasposición rápida e de maneira efectiva á lexislación española.

Ademais é necesario poñer en valor as lexislacións autonómicas que xa están a poñer remedio á contaminación por plástico dun só uso, como a lei balear ou a navarra.

Á súa vez é indispensable incentivar á industria e o comercio que reduce o consumo de plásticos. Cada vez son máis os establecementos que distribúen os seus produtos a granel en envases reutilizables, e as marcas que se destacan por non usar plásticos nin outros residuos para a fabricación e distribución dos seus produtos. As administracións públicas deben facilitar, tamén a nivel fiscal, a proliferación destes negocios.

Solicitamos a posta en marcha de accións de educación ambiental transformadoras que modifiquen os patróns actuais de consumo de plásticos.

E por último demandamos a mellora, ou cambio do modelo actual de xestión de residuos, en concreto plásticos, para evitar perdas e abandonos na contorna.

 

Únete á operación Plastic Off.