Amigos da Terra e AERESS – Rede de Recuperadores de Economía Solidaria unímonos para solicitar unha redución do IVE ás actividades e servizos de reparación, preparación para a reutilización, reutilización e aluguer. Con esta iniciativa ambas as organizacións buscamos fomentar un consumo sustentable e responsable que permita prolongar a vida útil dos produtos.

A rede de tendas de segunda man de AERESS pon á venda produtos que foron xestionados para evitar que se convertan en residuos, á vez que fan un acompañamento á inserción sociolaboral e dan traballo a persoas en risco de exclusión, e os comercios de segunda man, reparación e aluguer agrupados no directorio de Amigos da Terra, Alargascencia, contribúen a un mesmo obxectivo, alargar a vida útil dos produtos, loitar contra a obsolescencia e reducir a cantidade de residuos, protexendo o medio ambiente.

Á iniciativa liderada por Amigos da terra e AERESS tamén se suma Oxfam Intermón. A ONG contribúe a reducir os residuos téxtiles e a concienciar sobre a importancia da reutilización a través das súas tendas de Segunda Oportunidade. Xuntos quérese alcanzar un modelo de Economía Circular que abandone o modelo lineal de usar e tirar a favor dun consumo máis responsable, consciente e sustentable baseado na redución do uso de recursos naturais e a igualdade de oportunidades.

Dúas medidas para unha redución fiscal que estimule a alargascencia

Esta petición conxunta para solicitar ás administracións públicas unha redución fiscal leva dúas medidas diferenciadas; por unha banda, IVE CERO á venda de bens de segunda man que proveñen da preparación para a reutilización levado a cabo por entidades sociais; e por outro, unha redución do IVE do 21% ao 10% para o resto de comercios locais con servizos de reparación, compra-venda de segunda man e aluguer.

Numerosos exemplos en países da nosa contorna

Cada vez máis países están a sumarse ás reducións fiscais para este tipo de produtos e servizos. É o caso de Bélxica, Suecia, Francia, Países Baixos, Irlanda e Reino Unido, que se deron conta das súas vantaxes sociais e ambientais, así como do nicho de emprego que representa; estímase que por cada 1.000 toneladas de residuos xestionados pódense chegar a crear até 296 empregos locais, promovendo ao mesmo tempo o emprego de inserción.

Amigos da Terra e AERESS solicitamos unha reunión co Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, así como co Ministerio de Transición Ecolóxica, para trasladar a petición, que se enmarca dentro das políticas de Economía Circular e a aplicación da correcta xestión de residuos establecida pola UE, promocionando a prevención, a reutilización e por último a reciclaxe, unha máxima que debe guiar ás administracións estatais á hora de lexislar, e establecer as políticas fiscais aliñadas con estes principios.

Unha iniciativa que vai incrementando os seus apoios

Animamos a diferentes entidades a sumar forzas na campaña mostrando o seu apoio no seguinte enlace. Polo momento xa subscribiron á petición Economistas Sen Fronteiras, Ecoloxistas en Acción, ReZero e Surfrider.

“Non somos conscientes do aforro que supón a todos os niveis darlle unha segunda, terceira oportunidade a un obxecto: o aforro na extracción de materias primas, na enerxía e auga que se necesita para a súa fabricación, nas emisións de CO2 resultantes de todo o proceso, no transporte para a súa distribución, os materiais para a súa embalaxe, ou na xestión de residuos. Por pór un exemplo, tan só para fabricar unha camiseta de algodón necesítanse de media 3.900 litros de auga”, sinalou Alodia Pérez, responsable da área de Recursos Naturais e Residuos de Amigos da Terra.

Pola súa banda a directora de AERESS, Laura Rubio, sinala que “unha fiscalidade ambiental que incentive os mellores hábitos de consumo e que favoreza a reutilización pode ser tremendamente eficaz para avanzar cara a unha verdadeira economía circular e socialmente xusta. O IVE que achega ás arcas do Estado a venda de produtos de segunda man das nosas entidades apenas supón un 0.02% do total que se recada (14,8 millóns de euros). Trátase dunha cantidade insignificante si comparámola co gasto doutras partidas orzamentarias –por exemplo, o cambio de todas as papeleiras na cidade de Madrid supuxo un gasto cinco veces maior en 2010-. Si aplicásese esta medida incentivaríase notablemente a compra de produtos reutilizados, axudando á xeración de novos postos de traballo (especialmente entre colectivos vulnerables)”.