Máis dun millón de córdobas (29,625 euros aproximadamente) serán destinados ao fortalecemento de 4 cooperativas pesqueras artesanais para a cría e engorde de pargos en gaiolas flotantes nos departamentos de Chinandega e León.

O proxecto que axudará ao sector pesqueiro, golpeado fortemente pola redución de peixes debido á sobre explotación e uso de malas artes de pesca, contribuírá ao desenvolvemento sustentable e a mellorar o nivel de vida das comunidades que sobreviven coa captura de peixes en alta mar.

Amigos da Terra e a Fundación LIDER, coa colaboración da Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua–León (UNAN-León), son os responsables de brindar a transferencia tecnolóxica e asistencia técnica aos pescadores e pescadoras co financiamento do Concello de Santiago.

“Imos estender a tecnoloxía de producción de pargo en gaiolas flotantes que vimos desenvolvendo nos últimos anos Amigos da Terra, Fundación LIDER e UNAN-León, facilitando a participación das mulleres no sector pesqueiro”, explicou Ramon Cucurull, Representante de País de Amigos da Terra en Nicaragua.

Algo innovador co cultivo de peixes en Nicaragua, é que a Universidade desenvolverá tecnoloxía para a produción de alevíns en laboratorio, que evita a degradación do medio natural, promovendo a investigación e difusión dos beneficios deste método produtivo entre diferentes actores do sector pesqueiro.

A creación destas novas granxas flotantes garantiza un aumento nas capacidades das pescadoras e pescadores, a produción de especies con alto valor comercial “Lutjanus Spp”, os ingresos económicos e a seguridade alimentaria das familias das zonas costeiras, con prácticas produtivas que aseguran a sustentabilidade da actividade pesqueira.

Esta transferencia tecnolóxica aos pescadores artesanais, permitiralles planificar as etapas do cultivo, producir en momentos onde o mercado presenta os mellores prezos e eliminar aos intermediarios.

O proxecto desenvolverase nas comunidades costeiras do Golfo de Fonseca, situadas nas Reservas Naturais Estero Padre Ramos e Cosigüina, e a zona de conectividade Estero de Aserradores, Chinandega; e a Área Protegida Isla Juan Venado, León.

En Nicaragua o cultivo de peixes mariños en gaiolas flotantes iniciou no ano 2012 na comunidade de Aserradores, como unha alternativa económica orientada a complementar os ingresos de cooperativas de pescadores artesanais, a través do apoio do Instituto Nicaraguense de Pesca e Acuicultura (INPESCA), o Ministerio do Ambiente e os Recursos Naturais (MARENA), UNAN-León de Nicaragua, o Ministerio de Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente (CITMA) de Cuba e a Universidade Nacional (UNHA) de Costa Rica.