Máis dun centenar de organizacións rexeitan as modificacións que propoñen os Directores da auga dos Estados membros, na normativa máis importante da UE para a protección da auga.

O 4 de marzo finaliza a consulta pública aberta pola Comisión Europea sobre a Directiva Marco da auga (DMA), cuxas conclusións serán claves para decidir a futuro da auga en Europa.

Os Directores da auga dos Estados membros están a pedir unha modificación na normativa máis importante que protexe a auga en Europa, a Directiva Marco da auga (DMA), o que suporía un duro golpe para toda a política ambiental da UE. Por iso, un total de 136 entidades da sociedade civil, entre elas Amigos da Terra, mostramos o noso apoio rotundo á norma europea que protexe as fontes de auga para a natureza e a sociedade, nun acto celebrado hoxe na sala Europa da sede da Comisión Europea en Madrid. Con esta posición conxunta reclaman ao Ministerio de Transición Ecolóxica (MITECO) que protexa esta norma fronte ás intencións de rebaixar a súa protección e sitúese decididamente na defensa da DMA.

O 4 de marzo péchase o prazo da consulta pública aberta pola Comisión Europea (CE). Este é o único momento en que a cidadanía pode participar para dar a súa opinión sobre si é necesario ou non revisar o seu contido. Durante este proceso, os Directores da auga dos Estados membros presentaron uns argumentos para modificar a DMA que buscan ampliar os prazos máis aló do 2027 e atrasar así a posta en marcha das medidas para protexer e mellorar o estado das augas europeas. Tamén queren modificar a norma para evitar incorrer en sancións por incumprir os obxectivos ambientais que expón esta lexislación. A posición conxunta destas organizacións presenta os argumentos a favor de manter a DMA forte e ambiciosa para protexer os ríos, humidais e acuíferos.

As razóns para modificar a DMA, ademais, contradin á conclusión á que chegou a CE nunha avaliación intermedia, realizada en 2012, onde afirmaba que esta norma era adecuada para o seu propósito e que os esforzos debían dirixirse a mellorar e estender a súa aplicación por parte dos Estados membros. Así mesmo, durante este período de revisión da norma, os Estados membros non seguiron o proceso formal que establece a propia CE para debater os argumentos.

As cifras sobre a situación das augas europeas son moi preocupantes: o 60 % dos ríos, humidais e acuíferos de Europa están en mal estado, mentres en España máis do 40% destes non están en boas condicións. As presións ligadas á agricultura son unha das principais causas do mal estado dos ecosistemas acuáticos e os acuíferos na UE.

En lugar de tomar medidas para protexer os nosos ecosistemas acuáticos, os Estados membros están a aproveitar este momento para pedir rebaixar a protección da auga, como unha forma fácil de eludir os seus compromisos asumidos coa dire, unha das normativas máis ambiciosas da UE. As organizacións da sociedade civil lanzamos unha mensaxe clara: a directiva é adecuada para o seu propósito e por iso as autoridades deben dedicarse a defendela e aplicala en toda a súa extensión.