Amigos da Terra Galicia ven participando no proxecto a nivel estatal “Aplicación de compost procedente de residuos municipais a chans agrícolas e pastos”. Este proxecto, financiado pola Fundación Biodiversidade, pon de manifesto os beneficios do uso de compost na adaptación e mitigación do cambio climático. En Galicia, levamos a cabo este proxecto en colaboración cos concellos de Vilaboa e Barro (Pontevedra), e a Deputación de Pontevedra.

 

Presentamos os primeiros resultados deste proxecto na localidade de Mallorca, que tamén serven de exemplo e aplicación aquí en Galicia.

Si para calquera rexión é necesario un modelo de xestión de residuos baseado no “residuo cero”, para unha illa como Mallorca, con territorio e recursos naturais limitados e cunha presión turística sobre os mesmos moi significativa, é aínda máis urxente.

Bunyola e Sóller

En Mallorca, grazas á iniciativa de Amics de la Terra, dous chans dos municipios de Bunyola e Sóller, participaron nun proxecto de análise do compost a nivel nacional. No caso de Bunyola, o proxecto desenvolveuse nun terreo agrícola da zona de Es Racó, un lugar de bancais agrícolas; e para o caso de Sóller, na pequena localidade de Biniaraix, nunha horta de árbores froiteiras e cítricos.

Ambos propietarios particulares aplicaron compost procedente das instalacións da empresa concesionaria do Consell Insular de Mallorca, nos arredores de Palma. Nesta planta de metanización, a fracción orgánica de recollida selectiva municipal, xunto cos lodos de depuradora dixírese anaeróbicamente. A compostaxe realízase posteriormente sobre o material resultante dese proceso, tras deshidratalo, engadirlle restos de poda e estabilizalo aeróbicamente. Por tanto, é un Compost tipo B (contido medio en metais pesados autorizados debido aos lodos de depuradora), que se pode usar en agricultura e xardinaría, sempre que non sexan de Certificación Ecolóxica.

O proxecto

Os datos de Mallorca, súmanse así, a media ducia de rexións máis no ámbito nacional, coordinado por Amigos da Terra España, grazas ao proxecto “Aplicación de compost procedente de residuos municipais a chans agrícolas e pastos”. Este proxecto, financiado pola Fundación Biodiversidade, pon de manifesto os beneficios do uso de compost na adaptación e mitigación do cambio climático.

Destacar tamén que neste proxecto colabora o Departamento de Edafoloxía da Universidade de Santiago para as analíticas, e que é a primeira investigación en España que agrupa a análise de compost e a súa aplicación, para coñecer a súa contribución na adaptación ao cambio climático.

No total do proxecto analizaranse un total de 24 chans diferentes, desde hortos e viñedos, até dehesas de pastoreo, de territorios con condicións e características tan diferentes como Baleares, Galicia, Madrid, A Rioxa e Aragón. A distinta orixe do compost aplicado nestas rexións tamén arroxará datos interesantes, xa que hai 19 fontes, desde o resultante de compostaxe comunitaria, doméstico, municipal, até o de planta de metanización.

Tras analizar por separado a calidade do compost antes de aplicalo aos chans elixidos, e tras 6 meses de contacto entre ambos, agora chega o momento de recoller a mostra deses chans. A pesar de ser un prazo moi curto como para apreciarse todos os beneficios da aplicación do compost, esperamos que a análise final destes chans no próximo mes permítanos coñecer efectos sobre a súa estrutura, melloras na adaptación e resiliencia fronte a cambios de temperatura e diminución da dispoñibilidade de auga.

Beneficios

Para o caso de Mallorca, o uso dunha boa cantidade de compost na zona agrícola de Bunyola e na horta de Sóller, mellorará considerablemente as características do chan. Ademais evita a necesidade de usar fertilizante químicos e pesticidas, aforrando, ademais, bastante auga de rega. O compost garante ás plantas unha reserva de sustancias nutritivas; favorece a absorción e retención de auga; facilita a circulación do aire e limita os cambios bruscos tanto de temperatura como de humidade.

Isto fará que os produtos cultivados sexan máis sans e que a forma de cultivalos sexa máis respectuosa co medio ambiente.

Ademais, os resultados obtidos axudarannos a ter unha visión máis obxectiva dos modelos centralizados na obtención de compost de calidade.

***

Esta horta forma parte da investigación que agrupa a análise de compost e a súa aplicación, para coñecer a súa contribución na adaptación ao cambio climático, en territorios con condicións e características moi diferentes. A investigación conta co apoio do Ministerio para a Transición Ecolóxica a través da Fundación Biodiversidade.