Amigos da Terra reclama medidas para evitar os efectos do plástico na saúde

Unha investigación recente mostra as consecuencias negativas sobre a saúde do plástico dun só uso ao longo de todo o seu ciclo de vida

As afeccións van desde as canceríxenas, cardiovasculares ou enfermidades relacionadas co sistema nervioso e reprodutivo.

A organización ecoloxista, Amigos da Terra, faise eco dun estudo recente que demostra os problemas de saúde desencadeados pola crise do plástico dun só uso. Á súa vez, pide ao Goberno que prohiba o uso de plásticos dun só uso para velar pola saúde da cidadanía, a súa alimentación e o medio ambiente.

O estudo, Plástico e Saúde. O Custo oculto dun planeta de plástico, que reune diferentes investigacións relativas aos distintos riscos de toxicidade que o plástico supón para o corpo humano en cada unha das fases do seu ciclo de vida, foi elaborado polo Center for International Environmental Law (CIEL), Earthworks, Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), Healthy Babies Bright Futures (HBBF), IPEN, Texas Environmental Justice Advocacy Services (t.e.j.a.s.), University of Exeter, e UPSTREAM.

As investigacións realizadas até a data sobre o impacto do plástico estaban centradas en momentos puntuais do ciclo de vida, e para un produto concreto. Este enfoque non permitía recoñecer a implicación ampla, complexa e multidisciplinar dos efectos do plástico, en todo o seu ciclo de vida, sobre a saúde humana: desde a súa orixe en refinarías, pasando polo seu consumo cando entra en contacto con alimentos até os impactos finais da xestión do plástico como residuo, así como a presenza de microplásticos en aire, auga e chan.

Os impactos do plástico sobre a saúde: desde a extración ata a súa xestión como residuo

Esta imaxe completa dos impactos do plástico sobre a saúde pon de manifesto a necesidade de que todas as solucións que se expoñan ante a crise da contaminación por plástico, deséñense desde a orixe e para a totalidade do ciclo de vida do produto e prioricen a prohibición do plástico desbotable. Os efectos nocivos recollidos no informe van desde afeccións canceríxenas practicamente en todo o ciclo de vida dos plásticos, afeccións cardiovasculares coa inxesta de micro-plásticos, enfermidades relacionadas co sistema nervioso ou reprodutivo, así como enfermidades inmunosupresoras, entre outros impactos.

Segundo as conclusións deste estudo, as incertezas e as carencias de coñecemento a miúdo bloquean o desenvolvemento de regulación e a capacidade das persoas consumidoras, entidades e decisores políticos, de tomar decisións responsables. Con todo, a escala de impactos sobre a saúde que xera o plástico ao longo do seu ciclo de vida é abafadora, e require dun enfoque baseado no principio de precaución.

Amigos da Terra alertou sobre a excesiva xeración de plástico, a necesidade de cambiar o modelo de consumo de usar e tirar e a xestión inadecuada dos seus residuos. Este informe pon de relevo a gravidade do problema mostrando tamén os seus impactos sobre a saúde humana. A asociación reclama ás administracións medidas urxentes e ambiciosas de redución de uso de plástico, de reutilización e de incremento das porcentaxes de reciclaxe; medidas como a venda a granel, a súa substitución por materiais máis duradeiros e menos tóxicos, e a posta en marcha de Sistemas de depósito para a súa recollida.

En cada fase, existen diferentes riscos para a saúde

RESULTADOS CLAVE DO ESTUDO

Reducir a exposición ao plástico das persoas require de solucións complexas, xa que o ciclo de vida é amplo e conta cun amplo espectro de actores no mesmo. En cada fase, existen diferentes riscos para a saúde, relacionados tanto coa exposición a partículas de plástico como a os produtos químicos asociados. No planeta, todas as persoas están expostas en varias das fases do ciclo de vida do plástico.

 

  • Extracción e transporte das materias primas fósiles para fabricar plástico. Produce a emisión de sustancias tóxicas tanto no aire como na auga (canceríxenas, neurotóxicas, inmunosupresoras, con afeccións para a reprodución e o desenvolvemento).
  • Refinado e produción de resinas de plástico e aditivos. Este proceso emite ao aire sustancias que afectan o sistema nervioso e reprodutivo e poden producir cancro, leucemia e impactos xenéticos como baixo peso ao nacer.
  • Exposición continua ambiental aos contaminantes plásticos acumulados nas cadeas alimenticias, a través dos chans agrícolas e nas cadeas alimenticias acuáticas pola contaminación da auga. Isto xera novas oportunidades para que o plástico chegue ao corpo humano. Consumo de produtos e envasado en plástico. Pode supor unha inxestión e/ou inhalación de partículas de microplástico e centenares de sustancias tóxicas; os microplásticos entran directamente ao corpo humano, e xeran unha serie de impactos sobre a saúde (inflamación, xenotoxicidad, tensión oxidativo, apoptosis e necroses), relacionados con resultados negativos para a saúde, como enfermidades cardiovasculares, cancro e enfermidades autoinmunes.
  • Xestión de residuos de plástico, especialmente incineración. Xera sustancias tóxicas que inclúen metais pesados como chumbo e mercurio, gases acedos e partículas en suspensión, que chegan ao aire, auga e chan causando directa e indirectamente riscos para a saúde das persoas traballadoras nas plantas e as comunidades próximas;
  • Abandono de residuos, exposición secuencial fervenza pola degradación do plástico. Emítense os tóxicos concentrados no plástico alcanzando tanto o medio ambiente como os organismos dos seres vivos.

 

O estudo, Plástico e Saúde. O Custo oculto dun planeta de plástico

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/03/Plastic-Health-Spanish.pdf