Co comezo da campaña electoral para as eleccións europeas, demandamos unhas políticas que se encamiñen cara a unha transición ecolóxica xusta e que realmente respondan os intereses da cidadanía . Tanto o período de campaña como na lexislatura débese situar ás persoas e o medio ambiente no centro das políticas.

Reclamar unha Europa Sustentable

Nestes meses tan intensos no panorama político, desde Amigos da Terra reclamamos aos grupos políticos que se presentan ao Parlamento Europeo que poñan o foco en avanzar cara a unha transición ecolóxica xusta tan necesaria a nivel mundial. Posiblemente leste é o maior reto ao que se enfrontan os representantes europeos.

Este ano, no que as eleccións europeas son máis críticas que en ningún outro momento, máis de 200 organizacións, unímonos para defender e reclamar unha Europa Sustentable. A escalada das forzas de ultradereita e as súas políticas retrógradas, xenófobas e machistas, ameazan con enterrar dereitos e liberdades que tanto custaron conseguir. É indispensable camiñar cara a unha Europa inclusiva, sustentable, que loite para garantir os dereitos das persoas máis vulnerables.

As crises ambientais que afectan a todos os territorios ao ancho e longo do planeta teñen a súa orixe no modelo socioeconómico que representa a UE, e é precisamente o vello continente un dos máximos responsables da deterioración ambiental, así como do incremento das desigualdades sociais en todo o mundo.

Liderar unha transición ecolóxica xusta para evitar o colapso ecolóxico

Neste sentido, expomos unha serie de medidas, transversais a gran parte dos sectores industriais e ás administracións, indispensables para loitar fronte ao cambio climático, fomentar o residuo cero e a economía circular, así como para protexer os ecosistemas a través de prácticas agroecolóxicas, tanto dentro como fóra das fronteiras da UE.

informe presentado polo IPBES a principios desta semana corrobora a situación de emerxencia planetaria á que chegaron a humanidade e os ecosistemas por mor da acción humana. Á súa vez o IPCC xa sinalou no seu último informe a necesidade de manter a temperatura por baixo do incremento do 1,5°C. Ambos os paneis científicos instan os gobernos a realizar un cambio substancial do modelo socioeconómico para evitar o colapso ecolóxico.

Residuo Cero e Economía Circular

O uso de recursos naturais e a xestión de residuos é unha das pezas que requiren dun cambio radical. Neste escenario, seguir avanzando no marco do Paquete de Economía Circular convértese nunha máxima. Ademais non podemos obviar a necesidade de prohibir definitivamente os plásticos dun só uso. Agora o Parlamento Europeo terá que traballar por unhas directivas ambiciosas de Reparación e Malgasto Alimentario. Nesta liña, os fondos de cohesión deberán destinarse a proxectos de economía circular, infraestruturas de redución, reparación e reutilización, separación selectiva e compostaxe.

Xustiza Climática e Enerxía Comunitaria

Nesta lexislatura será clave aliñar os obxectivos europeos de 2030 co Acordo de París e a ciencia. Para lograr a total descarbonización da nosa economía en 2040, será preciso aumentar a velocidade actual da transición enerxética, e duplicar os esforzos nacionais durante a próxima década. Será indispensable que non se traizoe o espírito da nova Directiva de Enerxías renovables, que non é outro que situar á cidadanía no centro de do sistema enerxético e apostar pola enerxía comunitaria.

Agroecoloxía e Soberanía Alimentaria

O modelo agroalimentario é outro dos bastións que debe transformarse. Neste sentido a PAC (Política Agraria Común) debería axustarse á situación actual e favorecer unha agricultura a pequena escala, diversa e sustentable, que poña freo ao crecemento da gandaría industrial. Neste contexto, Amigos da Terra esixe que non se abran as portas aos transxénicos de segunda xeración e que se regulen baixo a directiva de organismos modificados xeneticamente e teñan por tanto medidas de control e impacto ambiental.

A presión ás administracións a todos os niveis é clave para alcanzar unhas políticas nas que se priorice o interese xeral por encima dos intereses dunha minoría privilexiada. Por este motivo tamén é clave apostar por unha Europa que defenda estas premisas e mobilizarse tanto nas rúas como nas urnas para construír a Europa que queremos, e esixir unhas políticas que se centren nas necesidades e dereitos da cidadanía, coa xustiza social e ambiental por bandeira.

***

Medidas para que Europa lidera unha transición ecolóxica xusta


Recursos naturais e residuos:

Seguir avanzando no Paquete de Economía Circular, unha vez aprobada a Directiva de Plásticos traballar para a aprobación dunha Directiva de Reparación e outra de Malgasto Alimentario ambiciosas e que reduzan a demanda de recursos naturais e a xeración de residuos.

Asegurar que os fondos de cohesión destínanse a proxectos de economía circular, infraestruturas de redución, reparación e reutilización, separación selectiva, compostaxe, e en ningún caso a proxectos contaminantes e de fin de liña como vertedoiros ou incineradoras.

Traballar desde o Parlamento europeo pola consecución de datos fiables de impactos sobre a saúde de infraestruturas de xestión de residuos como incineradoras, e do uso alimentario do plástico de usar e tirar.

Clima e enerxía:

Non traizoar o espírito da nova Directiva de Enerxías renovables. O documento aprobado a finais do ano pasado, recoñece por primeira vez o dereito cidadán a consumir, producir, vender, almacenar e xestionar a súa propia enerxía renovable. A parte da necesidade de que os Estados membro transpoñan o articulado e harmonicen a lexislación estatal en consonancia, é crucial evitar que a novo paradigma enerxético europeo sirva para que grandes empresas e grupos de investimento empecen a especular coa enerxía renovable, traizoando así o espírito da nova directiva, que non é outro que converter ao cidadán europea nunha parte activa do sistema enerxético.

Deter o investimento de miles de millóns do contribuínte europeo nos denominados «Proxectos de Interese Común», grandes infraestruturas enerxéticas de necesidade altamente cuestionable encamiñadas a enriquecer o peto duns poucos á conta de diñeiro público. Ademais, estes proxectos bloquean grandes partidas de diñeiro que poderían ir destinados a adaptar as redes de baixa tensión no ámbito municipal, ou a unha maior penetración de enerxía renovables no sistema nacional.

Aliñar os obxectivos europeos de 2030 co Acordo de París e a ciencia. Para lograr a total descarbonización da nosa economía para 2040, será preciso aumentar a velocidade actual da transición enerxética, e duplicar os esforzos nacionais durante a próxima década. Si Europa quere postularse como o líder da loita contra o cambio climático, é preciso que presione e estimule aos Estados membros para que presenten obxectivos lexislativos máis ambiciosos (i.e. Plans Nacionais Integrados de Enerxía e Clima).

Agricultura e alimentación:

Moratoria á expansión das macrogranxas e acabar coas subvencións á gandaría industrial: A pesar de ser unha das principais causas de perda de biodiversidade, cambio climático e sobre explotación da auga e o chan, tanto dentro como fóra das fronteiras da Unión Europea, a gandaría industrial séguese expandindo por todo o territorio europeo (especialmente no Estado Español) mentres recibe inxentes cantidades de diñeiro público grazas ás subvencións da Política Agraria Común. É urxente frear a proliferación destes proxectos e garantir que non sexan financiados con fondos públicos.

Aproveitar a reforma da Política Agraria Común para dar un xiro de 180 graos ao modelo de produción industrial e favorecer a agricultura a pequena escala, diversa e sustentable como medida imprescindible para afrontar a situación de crise ambiental e climática

Impedir que entren a Europa pola porta de atrás os cultivos transxénicos de segunda xeración: solicitamos que o cultivo e comercialización de todos os cultivos transxénicos regúlense baixo directiva de organismos modificados xeneticamente e teñan por tanto as medidas de control e avaliacións de impacto ambiental necesarias para garantir a súa seguridade.