A Plataforma do Terceiro Sector, WWF, SEO/BirdLife, Ecoloxistas en Acción e Amigos da Terra asinamos un convenio a este respecto.

A través desta alianza fortalécese a participación e incidencia da sociedade civil organizada.

A calidade de vida e benestar das persoas depende en gran medida da sustentabilidade e a conservación da súa contorna.

A Plataforma do Terceiro Sector (PTS) asinou un convenio con Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, SEO/BirdLife e WWF. O obxectivo é crear alianzas para frear a desigualdade social e o benestar das persoas protexendo a natureza e o medio ambiente do que depende a nosa calidade de vida.

Luciano Poyato (OTS), Juan Carlos do Olmo (WWF), Asunción Ruiz (SEO/BirdLife), Paco Segura (Ecoloxistas en Acción) e Blanca Ruibal (Amigos da Terra) foron as persoas encargadas de materializar esta alianza mediante a firma do convenio na sede da PTS en Madrid.

O obxectivo do convenio

O obxectivo do convenio de colaboración asinado pretende unir forzas entre as organizacións sociais e ambientais para promover a xustiza social e a igualdade entre as persoas.  Con especial interese en prestar  atención ás máis vulnerables e traballando xuntos por un mundo máis sustentable, loitando contra a contaminación, o cambio climático, defendendo a biodiversidade e unhas cidades máis sas e habitables.

Este acordo enmárcase tamén no cumprimento á Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) que promove a creación de alianzas entre diferentes sectores para erradicar a pobreza, reducir as desigualdades a nivel internacional e defender a natureza do planeta.

Un paso importante

Para o presidente da Plataforma do Terceiro Sector, Luciano Poyato, é necesario traballar de maneira conxunta a medio e longo prazo para garantir a igualdade e a xustiza social. “Este convenio reforza as alianzas e o fortalecemento da sociedade civil organizada xa que un dos obxectivos principais é incidir para que se desenvolvan políticas públicas que teñan un enfoque de sustentabilidade social, ambiental e económica”, declarou.

Pola súa banda, Juan Carlos do Olmo, Secretario Xeral de WWF España, afirmou que “estamos a destruír a natureza a un ritmo sen precedentes e serán as persoas máis desfavorecidos en España e en todo o mundo, os que teñen unha dependencia máis directa dos recursos naturais o que van sufrir con máis rigor as consecuencias. Por iso as organizacións sociais e ambientais debemos unir as nosas forzas e traballar máis unidos que nunca”.

Asunción Ruiz, directora executiva de SEO/BirdLife, destacou que “o cambio climático e a perda de biodiversidade son un risco para a seguridade mundial que afecta xa aos recursos básicos como a alimentación, a auga ou a enerxía. A deterioración ambiental e a degradación social danse a man. A xustiza ambiental e a xustiza social deféndense xuntas e son o camiño para conseguir a equidade”.

Paco Segura, coordinador de Ecoloxistas en Acción, engadiu que “a xustiza social non pode desvincularse da sustentabilidade ambiental. O reto hai que abordalo conxuntamente, e este convenio incide xusto nese obxectivo”.

Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos da Terra, concluíu subliñando que “este acordo é un paso importante para avanzar cara a un modelo de sociedade inclusivo, equitativo e ambientalmente sustentable”.

A Plataforma do Terceiro Sector

Fundada en xaneiro de 2012 por sete das organizacións máis representativas do ámbito do social en España (PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Vermella, Cáritas e ONCE), á Plataforma sumáronse posteriormente a Coordinadora de ONGD de España e a Plataforma de Infancia.

Ademais, forman parte da PTS dez plataformas e mesas territoriais. Actualmente, representa a preto de 30.000 entidades do ámbito social.