Enfrontarse á emerxencia climática require dunhas políticas valentes e transversais en todos os sectores

Desde Amigos da Terra poñemos o foco na necesidade de protexer o medio ambiente para lograr a xustiza social

 

O vindeiro domingo, 10 de novembro, a cidadanía volvemos darnos cita nas urnas co obxectivo de saír do limbo político no que nos atopamos. A menos dun mes para que comece o cume polo clima (COP25) en Madrid, plantar cara á crise climática debería ser a prioridade de todos os partidos, con todo, unha vez máis non están á altura das circunstancias. Por este motivo desde Amigos da Terra reclamamos medidas prioritarias que dean un xiro de 180° e permítannos loitar contra o maior reto mundial ao que nos enfrontamos.

Onte mesmo, máis de 11.000 científicos alertaban á comunidade internacional do sufrimento humano que se alcanzará de non tomar medidas drásticas ante o cambio climático. Os científicos sinalan que a situación é máis grave do que se prevía e os impactos están indo máis rápido do que marcaban as estimacións da ciencia.

Para abordar a emerxencia climática, a protección dos ecosistemas e o benestar da cidadanía en todo o mundo, é clave levar a cabo medidas profundamente transformadoras en todos os ámbitos. Un cambio radical do modelo económico actual é básico para lograr mitigar as emisións de CO2, á vez que para alcanzar a xustiza social e ambiental, un punto que debería representar o principal obxectivo dos partidos políticos en prol do interese xeral.

Unha vez máis é necesario votar por unhas políticas que poñan á xente e ao medio ambiente no centro. Neste sentido, animamos á cidadanía a loitar contra a escalada das forzas de ultradereit e as súas políticas retrógradas, xenófobas, machistas e negacionistas, que ameazan con enterrar dereitos e liberdades tanto sociais como ambientais.

Desde Amigos da Terra propoñemos 10 medidas urxentes e transversais, que implican a distintos ámbitos económicos e da administración, indispensables para loitar fronte ao cambio climático, fomentar o residuo cero e a economía circular, protexer os ecosistemas a través de prácticas agroecolóxicas e en definitiva avanzar cara á transición ecolóxica.

10 medidas urxentes e transversais

1. Enerxía Comunitaria cara a un futuro 100% renovable
Para alcanzar un horizonte 100% renovable a finais da próxima década é imprescindible incorporar a enerxía cidadá ao sistema enerxético. Para este fin é necesaria a transposición íntegra do Paquete europeo de Enerxía Limpa á normativa española, aclarar o réxime retributivo dos excedentes de autoconsumo, e aprobar o esperado Real Decreto de Acceso e Conexión.

2. A Xustiza Climática no centro das medidas polo clima
Tanto o Plan Integrado de Clima e Enerxía como a futura Lei de Cambio Climático teñen que incorporar obxectivos anuais de redución de emisións para lograr un futuro sen combustibles fósiles en 2040. Esiximos medidas efectivas vinculantes, unha maior partida presupostaria para facer fronte á mitigación e a adaptación, seguindo os principios da xustiza climática, e unha maior coordinación entre Ministerios e administracións.

3. Avanzar cara ao Residuo Cero
A redución de residuos en orixe é clave para lograr unha sociedade baseada no residuo cero. Para este fin a redución e a reutilización, e para rematar a reciclaxe, son as principais medidas a adoptar no modelo actual. Á súa vez é necesario prohibir a incineración e limitar o vertido, e establecer a recollida separada como o sistema “porta a porta”. Estas medidas deberán adoptarse na transposición da directiva de plásticos.

4. Limitar a extracción de recursos naturais
Son necesarias medidas que modifiquen o actual modelo produtivo e comercial para limitar o espolio de recursos naturais. Neste sentido é fundamental a fabricación de produtos duradeiros susceptibles de ser reparados e reutilizados, a prohibición da obsolescencia programada e percibida, así como alargar as garantías dos produtos.

5. A agroecoloxía no centro da alimentación
O sistema alimentario actual é insostible para a saúde e o medio ambiente. É necesario reducir a pegada ecolóxica da produción, distribución e consumo, apostando por proxectos agroecolóxicos, locais e a pequena escala, que permitan un modo de vida digno e garantan o acceso a alimentos sans a través das políticas agrarias. Neste sentido implementar un Plan de Compra Pública Ecolóxica pode ser un dos primeiros pasos.

6. Menos carne, mellor carne
A produción e consumo de carne son determinantes no modelo actual de alimentación, cunha gran contribución á crise climática. Poñer en marcha o Plan Estratéxico Nacional da Política Agraria Común (PAC) cuxos eixes sexan as persoas e o planeta. Para iso débense emprender medidas de redución da cabana gandeira, priorizando a gandería extensiva fronte á industrial dominante.

7. Garantir a xustiza para a cidadanía do Sur Global
O goberno debe comprometerse co establecemento de normas vinculantes que obriguen a todas as empresas a respectar os dereitos humanos en todas as súas actividades aquí e nos países do Sur; apoiar o tratado vinculante en Nacións Unidas e aprobando unha lei de «debida dilixencia» a nivel estatal. Neste caso é imprescindible implantar medidas transversais que garantan a xustiza social e ambiental.

8. As persoas por encima das multinacionais
O sistema económico actual non respecta os dereitos humanos nin os límites planetarios. O goberno debe saír dos tratados de comercio, como a Carta da Enerxía, e establecer unha moratoria a novos tratados, así como negarse a asinar ningún acordo que permita os tribunais privados de investimento (ISDS), ferramentas en contra do interese xeral.

9. Sen Xustiza de Xénero non haberá Xustiza social nin ambiental
As mulleres, debido no seu maior parte aos roles de xénero establecidos, son as que padecen os maiores impactos nas crises sociais e ambientais. A actual crise climática e ambiental cébase especialmente naquelas que sofren múltiples discriminacións (pobreza económica, migrantes, racializadas, etc.). É xa que logo urxente elaborar medidas que fomenten a equidade entre xéneros a todos os niveis, así como redistribuír os traballos de coidados.

10. Impostos verdes para unha transición ecolóxica xusta
Para completar as propostas mencionadas é necesario aplicar medidas fiscais que incentiven cambios de comportamento. Dado o aumento da desigualdade na distribución da riqueza na poboación, é fundamental establecer estas medidas que garantan a redución desta brecha e que esixan que os axentes económicos con maior pegada ecolóxica sexan os principais contribuíntes.