Ata a data, a maioría das Partes presentaron uns obxectivos incompatibles coa ciencia do clima.

Amigos da Terra espera que a retirada de Trump sirva para incrementar os compromisos adquiridos e mellorar a implicación dos países industrializados.

Nas rúas, a cidadanía volverá alzar a voz: “o clima está cambiando, é tempo de actuar”

A unha semana de que comece a Conferencia de Nacións Unidas sobre Cambio Climático, COP25, en Madrid, Amigos da Terra recalca a necesidade de que a cita internacional transfórmese nun punto de inflexión para a acción climática. É o momento de aumentar a ambición para mitigar os impactos da crise, e que os principios de xustiza climática deben impregnar todos e cada un dos pregos das negociacións. 

Amigos da Terra estará presente na COP25, do 2 ao 13 de decembro cunha delegación internacional conformada por máis de 30 persoas de diferentes países que traerán as voces da poboación do Sur Global, Indonesia, Nixeria, O Salvador, Chile, Costa Rica, Togo, Georxia, Australia, Sri Lanka ou Xapón, así como doutros países europeos. A situación actual require de medidas urxentes e de calado sempre coa base da xustiza climática: neste sentido é indispensable escoitar as propostas do Sur Global, e tomar as decisións máis acertadas.

O pasado luns, a Organización Meteorolóxica Mundial confirmou que a concentración media mundial de dióxido de carbono alcanzou en 2018 un máximo histórico de 407,8 partes por millón (ppm). A última vez que se deu esa concentración na Terra, o nivel do mar estaba 20 metros por encima do nivel actual. Estas cifras encamíñannos ao peor dos escenarios presentados polo Panel Intergobernamental de Expertos sobre cambio climático (IPCC), e por iso, é crucial que as políticas de clima e enerxía da próxima década sexan ambiciosas e vinculantes, pola contra, a humanidade e as especies enfrontaranse a graves problemas de subsistencia.

O Cume do clima de Madrid deberá estar á altura das circunstancias e deixar atados varios apartados dentro do Acordo que garantan a acción de todas as partes en coherencia coa ciencia. Será de vital importancia que os Gobernos comprométanse a incrementar os seus obxectivos de redución de gases de efecto invernadoiro, para os que deberán pechar as datas de revisión e de rendición de contas. Á súa vez espérase ver avances en áreas como o financiamento, asentada na xustiza climática e unha transición xusta, así como en bosques e agricultura, danos e perdas, cidades e transparencia na acción climática.

Mención separadamente merece o Artigo 6 sobre Mercados de Carbono, unha ferramenta que en ningún caso probou a súa utilidade, e á cal opoñemonso. O mecanismo de poñer un prezo á tonelada de dióxido de carbono para posteriormente empezar a especular cos dereitos de emisión é unha medida que vimos fracasar estrepitosamente desde Kioto: as emisións non decreceron, maquilláronse.Necesitamos medidas que sirvan para acelerar a transformación do noso sistema enerxético e o noso consumo en xeral, non bonos de carbono ou outras medidas que sirvan para postergar unha acción climática efectiva.

Solidariedade coa poboación chilena

Celebrar a COP por terceiro ano consecutivo nun país europeo, supón unha inxustiza e tamén é motivo de crítica tanto dentro como fóra de España. Por fin este ano, as voces da sociedade civil de América Latina ían ser escoitadas; a poboación chilena traballara sen respiro para axuntar e facer oír as voces do Sur Global – voces que agora se ven privadas de viaxar a outro continente. É indispensable que se faga un gran esforzo para abrir espazos e deixar que se escoite ao Sur Global en Madrid: a xustiza climática debe estar presente en cada recuncho das negociacións.

Amigos da Terra reclama

A organización ecoloxista reclama ao Goberno Español as seguintes medidas:

•    Fixar os seus obxectivos en consonancia coa redución necesaria de gases de efecto invernadoiro (GEI) sinalada polo IPCC (redución de emisións global entre o 40 ao 60% para 2030 respecto de 2010). O Marco Estratéxico de Enerxía e Clima debe aspirar a unha redución para España de polo menos un 50% para 2030 respecto o ano 1990.

•    Comprometerse a pechar todas as centrais de carbón en España antes de 2025, e das nucleares cando cumpren 40 anos de funcionamento, con plans de transición xusta.

•    Promover un sistema enerxético descentralizado baseado en enerxía renovable que garanta a participación cidadá e blinde as iniciativas colectivas de xeración e xestión da enerxía. Inclusión dun obxectivo vinculante de enerxía comunitaria nos plans de enerxía e clima.
•    Premer para que a UE estableza un obxectivo de redución de emisións de polo menos o 65% para 2030 respecto de 1990.

•    Rexeitar as falsas solucións (Mercados de carbono, xeoinxeniería) e promover solucións climáticas baseadas na natureza, recoñecendo a relevancia dos diversos ecosistemas, os sumidoiro de carbono e a biodiversidade.

•    Establecer obxectivos cuantificables de redución de GEI do sector da Agricultura e Gandería para o período 2021/2027, os cales deben ser revisados e analizados anualmente para o seu cumprimento durante todo o período de vixencia do futuro Plan Estratéxico Nacional da Política Agraria Común.

 

Axenda

2 de decembro: Roda de prensa, Amigos da Terra Internacional, participación de Amigos da Terra España

5 de decembro: Roda de prensa, Mercados de carbono, presentación informe Amigos da Terra, Vía Campesiña, Indigenous Environmental Network, Grassroot Global Justice Alliance, APMDD.

6 de decembro: Marcha polo Clima

6 ao 13 de decembro: Cume Social polo Clima

13 de decembro: Roda de prensa Amigos da Terra Internacional, valoración COP25

 

Cume Social e Marcha polo Clima

Trala folga do clima do pasado 27 setembro, a sociedade civil española preocupada polo cambio climático está máis activa que nunca. Ás diversas sentadas suscitadas para o 29 desde o marco de Mocidade polo Clima, hai que sumar a gran Marcha polo Clima do próximo 6 de decembro. Esta manifestación, na que Amigos da Terra levará as súas demandas de Xustiza Climática, espérase que sexa multitudinaria, e certifique cada vez hai máis persoas insatisfeitas cos progresos en materia de clima da clase política.

Ademais de participar na zona verde e azul das negociacións estamos convocando e ofrecendo apoio ao Cume Social polo Clima que dará lugar do 6 ao 13 de decembro na cidade universitaria durante o Cume oficial, e fai un chamamento á colaboración de todas as persoas do Estado español e do mundo para lograr un lugar de encontro óptimo para o desenvolvemento de solucións climáticas de base e debates entre comunidades afectadas polo cambio climático.