Solicitaron ao Goberno que garanta que todas as centrais pechen en España como moi tarde en 2025 e lembraron que todos os actores do sector teñen tarefas pendentes para lograr cumprir cos obxectivos climáticos.

Tamén piden ao Goberno que estableza un marco legal estable que garanta unha transición enerxética xusta onde o lugar do carbón no mix enerxético sexa ocupado por enerxías renovables.

Piden tamén aos bancos españois que deixen de financiar o carbón: o Banco Santander, patrocinador da COP25, ocupa o segundo lugar na lista dos que máis diñeiro concederon en Europa ás empresas enerxéticas máis contaminantes, principalmente en Polonia: 2.990 millóns de euros en préstamos e servizos de subscrición

As organizacións españolas pertencentes a plataforma europea Un futuro sen carbón (Europe Beyond Coal) lembran, con motivo da COP25 que se celebra en Madrid,que non se pode dar por pechado o carbón en España e que aínda resta moito por facer. Critican a falta de transparencia nos procesos de peche e piden que se garanta unha transición xusta para as rexións afectadas, tendo en conta non só aos traballadores das compañías senón o tecido económico e social que depende da industria. Ademais, lembran que o país que preside a COP25, Chile, debe pechar as súas centrais térmicas de carbón en 2030 como moi tarde.

– Goberno: Malia o avance mostrado polo Goberno en temas de transición enerxética e loita contra o cambio climático, a plataforma pide máis ambición ao Goberno. Lembra que aínda non existe un marco legal estable que garanta unha transición enerxética xusta onde o lugar do carbón no mix enerxético sexa ocupado por enerxías renovables non máis tarde de 2025. Así mesmo, o Ministerio debe acelerar as autorizacións de peche das centrais á vez que garante unha transición xusta para as rexións afectadas.

– Bancos e sector financeiro: As ONG piden ao sector financeiro e bancos españois que sexan coherentes cos seus compromisos climáticos e deixen de financiar quéimaa de carbón noutros países. Segundo o informe “Fool’s Gold” publicado por Europe Beyond Coal o pasado mes de Maio, o Banco Santander, patrocinador da COP25, ocupa o segundo lugar na lista dos que máis diñeiro concederon en Europa ás empresas enerxéticas máis contaminantes, principalmente en Polonia: 2.990 millóns de euros en préstamos e servizos de subscrición.

– Compañías eléctricas: Naturgy, Endesa, Iberdrola, EDP e Viesgo son as compañías donas das centrais de carbón da península. A pesar de que xa se presentaron as solicitudes de peche de diversas centrais, aínda hai centrais que se prevén manter abertas sen data definida ou anunciada de peche, como é o caso de Soto de Ribeira, Aboño II e Los Barrios, as dúas primeiras propiedade de EDP e a última Viesgo. As tres centrais han acometido traballos de adaptación aos novos límites da normativa europea, que entran en vigor en xullo de 2020. A plataforma pide ás empresas que soliciten os peches para estas centrais para garantir que pechen como moi tarde en 2025. Así mesmo, solicita a Endesa que presente, canto antes, as solicitudes de peche para As Pontes e Litoral, garantindo unha transición xusta para as rexións e persoas afectadas por estes peches.

“En España está a darse por pechado o tema do carbón, pero o certo é que aínda queda moito por facer. Hai 14 centrais en España que teñen que pechar. A pesar de que algunhas xa solicitaron o peche este aínda non se autorizou. Ademais, as entidades financeiras españolas están a financiar o carbón noutros países. O impacto da contaminación do carbón sobre a saúde e o planeta é enorme. Unha central de carbón en calquera país europeo ameaza a saúde da poboación de toda Europa, debido á contaminación transfronteiriza, e a todo o planeta debido a que este combustible fósil é un dos maiores responsables do cambio climático”, comentan desde a Plataforma UFSC.

As centrais térmicas de carbón ademais de CO2, emiten grandes cantidades de SO2, NOx e partículas, sustancias contaminantes que provocan graves impactos na saúde e o medio ambiente. De cara a cumprir cos obxectivos do Acordo de París, todos os países deben aumentar a súa ambición en canto aos seus obxectivos de redución de emisións. O abandono do carbón en 2030 en países da Unión Europea e a OCDE e en 2040 a nivel mundial é un imperativo para poder cumprir cun escenario que non supere os 1,5ºC por encima dos niveis preindustriais.