Desde Amigos da Terra nos solidarizamos coas reclamacións do sector agrario e gandeiro pola dignificación do seu traballo e demandamos ao Goberno que poña en marcha unha transición alimentaria xusta e sostible.

 

A raíz das mobilizacións do sector agrario e gandeiro durante estes días, e a manifestación de hoxe en Madrid, mostramos o noso apoio ás súas demandas lexítimas a través das cales reclaman un prezo xusto polos seus produtos, fronte á presión da gran distribución e á competencia da entrada de produtos alimentarios de fóra da UE.A raíz das mobilizacións do sector agrario e gandeiro durante estes días, e a manifestación de hoxe en Madrid, mostramos o noso apoio ás súas demandas lexítimas a través das cales reclaman un prezo xusto polos seus produtos, fronte á presión da gran distribución e á competencia da entrada de produtos alimentarios de fóra da UE.

Recordamos que é necesario apostar por un modelo alimentario xusto, saudable e sostible medioambientalmente, que poña no centro ás persoas que producen os alimentos e ás que os consumen. Ademais consideramos que transformar a agricultura, a gandería e o sistema alimentario no seu conxunto é clave para dar resposta á urxencia climática, a desertificación, o esgotamento dos acuíferos e a perda de biodiversidade.

 

Dar resposta ao campo a través de solucións acordes ás problemáticas actuais tanto sociais como ambientais é a premisa principal na situación de crise ecosocial, e xa que logo económica, que se vive nestes momentos. A España baleirada é un síntoma do abandono que sofren os nosos pobos, e só recuperarase si aplícanse medidas encamiñadas a unha transición ecolóxica onde a xustiza de xénero e rural vaian da man.

 

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación parece que decidiu enfrontar o problema da insostibilidade económica dos pequenos agricultores e gandeiros fronte á presión da gran distribución e á especulación do mercado de materias primas. Con todo desde Amigos da Terra recordamos que para facer fronte a este problema, tamén é necesario encarar a insostenibilidade gandeira e agraria, que na actualidade ten a súa base principal nos combustibles fósiles.

 

Non só é necesario favorecer a produción e consumo local, si non a forma de producir os nosos alimentos cun empuxe substancial a cultivar de forma agroecolóxica. Isto non só garantirá uns prezos xustos e combater a crise climática, senón que abaratará este tipo de produción para a sociedade no seu conxunto.

 

Recordamos ao Ministerio que está na súa man tomar medidas que poñan no centro ao medio ambiente e ás persoas que traballan a terra. Neste sentido, lle insta a que aproveite o proceso actual de elaboración do Plan Estratéxico Nacional da Política Agraria Común (PAC) para abordar as seguintes cuestións inaprazables:

  • Definir na nova PAC un sistema redistributivo que apoie ás persoas dedicadas á agricultura e gandería, establecendo criterios que acompañen a unha transición xusta e agroecolóxica do sector.
  • Poñer en marcha medidas que fomenten a venda directa e as canles curtasde comercialización. É especialmente útil neste sentido a compra pública alimentaria agroecolóxica e de proximidade, que pode potenciarse en colexios, hospitais e demais organismos de xestión pública.
  • Utilizar os recursos públicos de distribución alimentaria en beneficio dunha produción agraria xusta e respectuosa co medio ambiente.Para iso o Ministerio conta coa empresa estatal MERCASA, responsable da Rede de MERCAS que abastece por toda a xeografía española.
  • Implementar unha política fiscal que potencie o consumo de produtos alimentarios frescos, fronte aos ultra-procesados; en especial pódese incentivar a produción de alimentos agroecolóxicos.
  • Poñer en marcha mecanismos que permitan unha regularización dos horarios comerciais e a promoción do pequeno comercio de proximidade.
  • Rexeitar os tratados comerciais que poñen en risco a produción e consumode alimentos saudables, sostibles e de proximidade. En concreto está na súa man non ratificar o acordo de MERCOSUR que supoñerá unha competencia desleal en materia alimentaria e xerará graves impactos ambientais e sociais.

 

Esiximos a coordinación total de todos os ministerios vinculados coa política alimentaria, en especial ao MAPA, ao Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, e ao recente Ministerio de Consumo. A elaboración do novo Plan Estratéxico Nacional da PAC debe ser unha folla de ruta que impulse un sistema alimentario máis xusto e sostible para a próxima década.