• O anuncio do Goberno de colocar a España á vangarda dos procesos de economía circular e converterse así en referente en materia de sustentabilidade no Mediterráneo é recollido de maneira moi positiva por Zero Waste Europe e a Plataforma Retorna.
  • Para que este compromiso sexa realidade, solicitan medidas concretas como porcentaxes de reutilización obrigatorios, a implantación do Sistema de Depósito para envases de bebidas e a recuperación efectiva do 80% da materia orgánica para compostaxe.

Zero Waste Europe, a coalición europea de entidades que promove a filosofía e políticas ‘residuo cero’, e Retorna presentaron propostas concretas para que España cumpra cos obxectivos de redución e xestión de residuos marcados nas novas directivas europeas e complete a transición ecolóxica da maneira máis rápida posible.

As organizacións reclaman estas medidas tras o anuncio do Goberno de situarse á vangarda en políticas de economía circular. Valoran moi positivamente as declaracións do Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de traspoñer o paquete de Economía Circular da UE canto antes actualizando a Lei de residuos e solos contaminados. As declaracións fan unha mención expresa a constituírse como referentes en materia de sustentabilidade e abre o camiño ao Sistema de Depósito para envases de bebidas, así como á creación dun observatorio de datos de reciclaxe.

Queremos que España se mova cara a unha Economía Circular con cero residuos na que se conserve o valor económico dos recursos ao reutilizar os materiais unha e outra vez, que utilice a reciclaxe como último recurso e que garanta que o medio natural non se vexa contaminado polo noso lixo”, declarou Joan Marc Simon, director executivo de Zero Waste Europe.

A través das novas directivas, a UE deixa claro que a mellor maneira de evitar que cada día millóns de envases de bebidas acaben abandonados na nosa contorna é poñer en marcha un Sistema de Depósito. Esta é unha fórmula que consegue reutilizar e reciclar máis do 90% dos envases de bebidas nas máis de 40 rexións onde se puxo en marcha e que en países próximos como Portugal xa ten data de implantación.

Por tanto, se España quere de verdade converterse nunha referencia en sustentabilidade, o camiño pasa porque a cidadanía poida devolver canto antes os seus envases en tendas e supermercados”, detallou Miquel Roset, director de Retorna. “A crise social, ambiental e climática que vivimos ten a súa orixe no modelo económico actual baseado no usar e tirar. Para encarar este grave problema que pon en risco a vida tal e como a coñecemos, e avanzar na transición ecolóxica, é necesario expor medidas que poñan o seu foco na redución de residuos e poñan fin ao uso ‘ilimitado’ de recursos naturais. Para este fin a prevención de residuos en orixe, na planificación da produción dos produtos, así como establecer porcentaxes de reutilización e prohibir os produtos dun só uso é básico #ante o gran reto ao que nos enfrontamos”, afirmou Branca Ruibal, coordinadora de Amigos da Terra.

De feito, tanto desde Europa como desde España, todas estas entidades ambientalistas animan á vicepresidenta Teresa Ribeira que esprema ao máximo a normativa europea para que a transición ecolóxica que reza no seu cargo se acelere ao máximo. Por este motivo consideran a trasposición das directivas europeas é unha oportunidade única para acabar decididamente co modelo de consumo baseado no un só uso e facer da redución, a prevención e a reutilización a norma xeral. O novo executivo ten de marxe ata xullo deste ano para traspoñer á lexislación estatal as tres directivas incluídas no paquete de Economía Circular da UE: a de residuos, a de residuos de envases e a de vertedoiros.

E para as entidades ecoloxistas, os obxectivos do goberno nas novas normativas a aprobar deben pasar por un triplo eixo conformado pola redución da extracción de recursos, o fomento de produtos reutilizables e a estimulación para a prevención de residuos, contribuíndo así ao obxectivo da UE en canto a descarbonización. Nesta liña, as medidas concretas propostas polas entidades ecoloxistas neste proceso lexislativo son:

  • *Prevención de residuos en orixe: os produtores e envasadores deberán reducir en orixe os residuos garantindo o uso de materiais reutilizables, así como a durabilidade dos produtos e minimizando os residuos xerados.
  •  Implantar a responsabilidade ampliada do produtor: de forma obrigatoria e non voluntaria, os envasadores deben facerse cargo da recollida de residuos abandonados e das medidas de sensibilización cidadá.
  • Implantar un Sistema de Depósito e dotalo de obxectivos concretos de reutilización:

– Augas envasadas: reutilización dun 40% dos envases.

– Cervexa: reutilización dun 80% dos envases.

– Bebidas refrescantes: reutilización dun 70% dos envases.

– Alcanzar para o ano 2030 un 15% de reutilización para os envases usados en canles de consumo diferentes da canle HORECA.

  •  Preparación para a reutilización: expandir o uso do Sistema de Depósito a outros materiais máis aló dos envases de bebidas como, por exemplo, cuncas, envases de alimentos ou envases fitosanitarios.
  •  Prohibición total dos plásticos dun só uso.
  • Recoller de maneira separada un 80% da fracción orgánica para compostaxe.