Máis de 20 pescadores e pescadoras artesanais do municipio de El Viejo, Chinandega, poderán previr a morte de peixes criados en esteiros en gaiolas flotantes, a través da detección de enfermidades.

O sector pesqueiro e marisqueiro está a formarse a través de Escolas de Campo (ECA) para a detección precoz de enfermidades causadas por microorganismos patóxenos en pargo lunarejo, así como a recollida e envío de mostras de peixe para a súa respectiva análise ao Centro Veterinario de Diagnóstico (CEVEDI) da Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León).

Cruz Díaz Salazar, produtora de pargo lunarejo en gaiolas flotantes da comunidade de La Ballona, dixo que na súa granxa tiñan mortaldade de peixes a mediados do 2019, “hai uns tres meses morreron uns tres mil peixes e non sabíamos que tiña o auga ou o que causara a súa morte”.

A UNAN-León, Amigos da Terra e a Fundación Luchadores Integrados para el Desarrollo de la Región (Fundación LIDER), están a fortalecer a nove cooperativas de pesca artesanal con sistemas alternativos de produción acuícola en zonas vulnerables do departamento de Chinandega, con financiamiento da Xunta de Galicia.

Durante o encontro de capacitación, Néstor Álvarez, pescador da comunidade de Aserradores, dixo que agora poden “identificar os síntomas do peixe, tomar unha mostra e envialo ao laboratorio (da UNAN-León) para determinar se teñen fungos, parásitos ou bacterias e resolver así o problema inmediatamente”.

Aínda que non hai maior incidencia de enfermidades na zona mariño-costeira da Área Protexida Estero Padre Ramos, “nalgún momento aparecerán e podemos axudar a combatelos”, dixo Luisa Ocón, delegada do Instituto de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) de Chinandega.

Para Elvis González Gómez, especialista en cultivo de especies mariñas da UNAN-León, os pescadores e pescadoras están agora capacitados para xestionar calquera situación que se produza nas gaiolas de cría, densidades que poidan funcionar, problemas de calidade da auga e síntomas nos peixes mariños e de auga doce.

A cría e engorde de peixes de auga doce e salgada é unha produción sostible e respectuosa co medio ambiente. Desde 2011 promovemos esta actividade económica para que os pescadores e pescadoras melloren o rendemento produtivo, os seus ingresos e se adapten ao cambio climático”, dixo Guillermo Paiz, coordinador do proxecto de Amigos da Terra á conclusión da ECA desenvolvida en Padre Ramos.

O apoio ao sector pesqueiro artesanal chega a través do proxecto financiado por Cooperación Galega “Fortalecemento das capacidades de 9 cooperativas de pescadores e pescadoras artesanais para producións acuícolas alternativas adaptadas ao cambio climático nos Departamentos de Chinandega e León, Nicaragua”, que beneficia a 128 familias de Nicaragua.