Ante a noticia de onte na que se anunciaba o atraso do Cume do Clima COP26 a 2021, desde Amigos da Terra vemos esencial pospoñer o cume ata que sexa seguro; a prioridade é salvar vidas. Tamén por este motivo, as medidas climáticas e as decisións onde primen a xustiza social e ambiental non poden esperar.

Somos conscientes do momento tan difícil que estamos atravesando como sociedade, pero isto non pode servir de escusa para deixar de lado a loita fronte á crise climática. Os países industrializados non deben utilizar o atraso para demorar a adopción de medidas urxentes e proporcionar financiamento para a urxencia climática aos países empobrecidos do Sur Global.

Dada a preocupante situación de crise sanitaria mundial producida polo coronavirus, desde Amigos da Terra entendemos que é necesario atrasar as negociacións da ONU sobre o clima en Glasgow. É primordial facer todo o posible para salvar vidas e protexer á poboación máis vulnerable que máis sufrirá as consecuencias desta crise. Con todo, é necesario ser consciente da magnitude da crise climática e as súas consecuencias sobre as poboacións máis vulnerables.É o momento de dar un xiro ás políticas e centralas na xustiza social e ambiental, para dar resposta tanto á crise sanitaria como á crise ecolóxica e social, todas elas relacionadas. Por este motivo reclamamos a adopción de medidas urxentes de redución de emisións e financiamento e protección para os países máis vulnerables.

Debido á urxencia da crise climática, consideramos necesario levar a cabo a COP26 na primeira metade do ano 2021, e que a COP27 siga ocorrendo como estaba previsto.As conversacións sobre a urxencia climática deben celebrarse axiña que como sexa seguro, sendo esencial que se leven a cabo sobre a base de que os países do Sur global poidan asistir plenamente e esixir as medidas consideradas necesarias. A participación destes países, da sociedade civil, que xa se viu minguada na COP25 polo cambio de ubicación, persoas expertas e activistas debe ser primordial.