As liñas do sector de traballo correspondente á enerxía, deben ir enfocadas, entre outras, á redución do consumo enerxético e á descentralización, e a democratización do sistema enerxético.

O sector dos residuos debe ser incluído como un sector de traballo dentro do plan de adaptación ao cambio climático.

As migracións deben ser consideras como elementos de adaptación ao cambio climático e débese protexer os dereitos das persoas migradas ou desprazadas.

Onte 4 de maio, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, MITECO, deu a coñecer o II Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. Desde Amigos da Terra celebramos a noticia e valoramos positivamente que o texto recolla algunhas das demandas esixidas durante os últimos anos por Alianza polo Clima, da que forma parte xunto a outras 400 organizacións, en canto á adaptación ao cambio climático.

España é un dos países da Unión Europea máis vulnerables aos impactos da crise climática. Ante esta situación resulta especialmente importante contar cun marco de planificación e actuación que fomente a adaptación, de acordo coas recomendacións científicas e mellóralas prácticas a nivel internacional. Todo iso desde un enfoque de xustiza climática, que asuma responsabilidades históricas fronte ao cambio climático e que teña en conta os impactos diferenciados sobre a poboación en canto ás medidas de adaptación que se leven a cabo, tanto dentro como fóra das nosas fronteiras.

Por iso, valoramos positivamente a incorporación da equidade social e territorial dentro dos principios directores, a través dos cales intégrase un enfoque de dereitos humanos en todas as medidas do plan. Á súa vez, vemos con bos ollos a incorporación de os 7 principios transversais a todos os ámbitos de traballo: vulnerabilidade territorial e social, efectos transfronteirizos, perspectiva de xénero, prevención da mala adaptación e incentivos perversos, custos e beneficios da acción e a inacción, e a orientación á acción. Con todo, reclamamos maior ambición en certas medidas e maior concreción nas liñas de acción para que se reflicta realmente o espírito destes principios que deben servir de orientación.

Desde Amigos da Terra demandamos a necesidade de que se contemple a xestión e prevención de residuos no marco da adaptación ao cambio climático. O sector residuos é un dos grandes emisores de gases de efecto invernadoiro e un dos maiores problemas ambientais tanto a nivel estatal como planetario. Ademais, o Estado español ten unha alta responsabilidade nos efectos causados pola nefasta xestión de residuos fóra das súas fronteiras. A redución de residuos, así como unha boa xestión dos mesmos, coa implantación do compostaxe entre outras medidas, son ferramentas necesarias na creación de comunidades resilentes ante a urxencia climática.

De igual forma, as liñas de actuación no sector enerxético deben encamiñarse a unha redución do consumo enerxético a través de medidas técnicas e sociais; medidas de aforro e eficiencia enerxética, así como de información e sensibilización enfocadas nun cambio cultural do consumo da enerxía. Para este fin, a enerxía debe considerarse como un dereito fundamental, con iso, ademais de por principios de sostibilidade, a descentralización da produción de enerxía renovable a través de medidas de impulso de autoconsumo e comunidades enerxéticas, debe ser prioritaria.

Para rematar, valoramos a inclusión das migracións como consecuencia da urxencia climática, dentro do principio transversal dos efectos transfronteirizos. Neste sentido reclamamos a necesidade de seguir nesta liña, e establecer unha maior vinculación entre as políticas migratorias e ambientais, planificando accións que faciliten a mobilidade e aseguren e protexan ás persoas consideradas refuxiadas climáticas, que se ven obrigadas a migrar tanto dentro como fóra das nosas fronteiras. É vital garantir o dereito á mobilidade humana, unha protección adecuada, o pleno goce dos dereitos humanos e a acolleita e integración destas persoas.