A estratexia non contempla medidas para reducir o consumo e a produción de carne industrial
Do Campo á mesa debe apostar pola produción agroecolóxica a pequena escala
Ambas deben empezar cunha modificación da Política Agraria Común

Onte 20 de maio, a Comisión Europea lanzou as estratexias políticas “Do Campo á Mesa” (Farm to Fork) e a de Biodiversidade no marco do Green New Deal. Desde Amigos da Terra celebramos que inclúan medidas positivas, con todo, quédanse a medio camiño para abordar as crises alimentarias e ecolóxicas actuais.

Xa vimos que o Green New Deal pode ter unha estratexia baseada no crecemento económico sen contemplar outros parámetros, ou pode basearse nunha estratexia que aborde as crises ecolóxicas, climáticas e agrícolas. A estratexia Do Campo á Mesa demostra que é imposible enfrontar esta crise sen un cambio de modelo que poña ás persoas e ao planeta no centro das políticas alimentarias.

Estratexia Do Campo á Mesa

Criticamos os seguintes puntos da Estratexia Do Campo á Mesa:

Inclúe un obxectivo para reducir á metade o uso de agrotóxicos en 2030, con todo, numerosas organizacións e máis de 300.000 persoas reclamaron á CE a redución dun 80% para ese ano e dun 100% en 2035.

Mentres non contempla un plan de acción destinado a reducir a produción e o consumo de carne industrial e outros derivados animais, menciona substituír as importacións de peensos por «aditivos innovadores» e desenvolver «materiais de alimentación alternativos», así como unha serie de propostas para mellorar o etiquetado e a información ao consumidor.

Presenta unha nova xeración de organismos modificados xeneticamente como unha opción “para mellorar a sostibilidade en toda a cadea de fornezo”, o que se debe principalmente ao lobby da industria biotecnolóxica.

Consideramos que a estratexia é totalmente inconsecuente coas medidas que se deberían priorizar si se teñen en conta os graves impactos do sistema agroalimentario nas nosas sociedades e ecosistemas. Así, vemos un despropósito que non se contemple unha lexislación específica para reducir o consumo e a produción de carne e derivados; que se promova unha nova xeración de novos cultivos transxénicos, e establézanse obxectivos insuficientes de redución de agroquímicos.Todo isto termina minando o compromiso marcado pola propia estratexia por conseguir un sistema alimentario “xusto, saudable e respectuoso co medio ambiente.

A agricultura e a gandería industrial están ocasionando unha crise ecolóxica sen precedentes. Con todo, a estratexia “Do Campo á mesa” non soluciona estes problemas, cando debería centrarse nas medidas que poden facer fronte a esta situación: apostar por reducir a produción de carne industrial, promover a gandería ecolóxica e extensiva, fomentar a agroecoloxía en todas as súas vertentes, así como priorizar os circuítos curtos de comercialización, entre outras.

A Estratexia de Biodiversidade

A Estratexia de Biodiversidade inclúe algúns compromisos que a organización considera máis positivo:

Un obxectivo para completar a rede Natura 2000 e, xunto coas áreas protexidas a nivel nacional, protexer o 30% da terra da UE.

Establece un mandato á UE que estableza obxectivos vinculantes de restauración para hábitats degradados.

Propoñer que polo menos o 25% das terras agrícolas da UE deben estar baixo agricultura orgánica para 2030, algo que tamén se inclúe na Estratexia do Campo á Mesa.

Por primeira vez, a estratexia inclúe propostas para regular o comercio respecto da biodiversidade. Integra as obrigacións de presentación de informes para a biodiversidade en virtude da directiva de presentación de informes non financeiros, e promove sistemas de impostos e fixación de prezos para reflectir os custos ambientais reais e considerar enfoques de debida dilixencia.Con todo, as propostas serán voluntarias en lugar de vinculantes, o que significa que o seu impacto probablemente sexa mínimo, polo que é vital que se transformen nunha lexislación concreta.