Os plans para reformar as políticas alimentarias e agrícolas, en particular a Política Agrícola Común (PAC), inclúen a dixitalización como solución para unha agricultura máis respectuosa co medio ambiente e os polinizadores.

Con todo, nun novo informe que publicamos desde Amigos da Terra Europa advertimos que a agricultura dixital, en lugar de beneficiar o clima e o medio ambiente, reforzaría aínda máis o dominio das grandes corporacións sobre o noso sistema alimentario.

O informe demostra que a agricultura dixital liderada por grandes empresas non logra que o noso sistema alimentario sexa máis resistente e, polo tanto, non garantirá unha agricultura máis sostible. Lanzamos un chamamento aos decisores políticos para que o control dos datos recaia en mans das persoas que traballan a terra antes de facilitar o camiño para a agricultura dixital a través da PAC, e para que esta política agrícola garanta a transición cara a prácticas agroecolóxicas respectuosas co medio ambiente e as persoas.

Consideramos que as solucións tecnolóxicas non abordarán a responsabilidade dos impulsores agrícolas na grave crise climática e de biodiversidade e ata poderían acelerar a tendencia cara a unha agricultura máis industrializada e controlada polas grandes corporacións. As innovacións que realmente necesítanse son o fomento dunha produción local e de proximidade de alimentos e o impulso da pequena produción agroecolóxica e sostible. Dita innovación debería centrarse na resiliencia climática e estar en mans da pequena produción local agroecolóxica, que debe ser quen a lidere, en lugar das grandes corporacións.

En definitiva, a través do informe pedimos aos responsables políticos da UE:

  • Protexer a propiedade e o control de agricultores e agricultoras sobre os seus datos acordando leis estritas similares ás existentes nos datos persoais.
  • Utilizar a reforma da PAC e a estratexia Farm to Fork para promover a transición xusta á agroecoloxía, e orientar calquera apoio da agricultura dixital cara a este obxectivo.
  • Aprobar leis para limitar o control das grandes corporacións, tanto os agronegocios como os xigantes tecnolóxicos, sobre a agricultura dixital e promover os datos de propiedade pública.
  • Fortalecer e potenciar a innovación da pequena agricultura familia, por exemplo proporcionar financiamento a procesos participativos como plataformas de innovación dirixidas polo sector agrario ou favorecer o intercambio de coñecemento entre agricultores e agricultoras a nivel local e rexional.

 

informe >>>