Un novo informe amosa que é necesaria e posible unha agricultura ecolóxica, pero os agricultores necesitan apoio para a transición

Os insectos están en declive en todo o mundo debido á agricultura industrial e ao uso masivo de pesticidas que están a ameazar a produción de alimentos, segundo o Atlas de insectos publicado hoxe por Heinrich-Böll-Stiftung e Friends of the Earth Europe.

Os insectos manteñen o sistema ecolóxico do planeta e aseguran o noso subministro de alimentos: o 75% dos nosos cultivos máis importantes dependen da polinización por insectos. Os insectos tamén melloran a calidade do chan e reducen as pragas vexetais descompoñendo o estrume e a materia vexetal morta.

O Atlas de insectos demostra que as especies de insectos e os polinizadores están en grave declive por mor da agricultura industrial dependente dos pesticidas. Revela que:

  • O 41% das especies de insectos está en declive e un terzo de todas as especies inspeccionadas están ameazadas de extinción
  • Os polinizadores, que contribúen directamente a preto dun terzo da produción mundial de alimentos, están en perigo: polo menos unha de cada dez especies de abellas e bolboretas en Europa está ameazada de extinción
  • O uso de pesticidas aumentou por cinco veces desde 1950, con máis de 4 millóns de toneladas pulverizadas en campos a nivel mundial cada ano. Dous terzos do mercado de pesticidas está dominado por catro empresas: BASF, Bayer, Syngenta e Corteva
  • A explosión de granxas industriais provocou que zonas densas de insectos en Arxentina e Brasil sustituíronse por plantacións de soia tratadas con uso masivo de pesticidas. En todo o mundo abranguen 123 millóns de hectáreas, unha superficie 3,5 veces máis grande que Alemaña.

Mute Schimpf, activista da campaña de alimentación e agricultura en Friends of the Earth Europe declarou: “A evidencia é clara: o uso de pesticidas está a eliminar as poboacións de insectos e os ecosistemas de todo o mundo e pon en perigo a produción de alimentos. Un puñado de corporacións controlan a maior parte do abastecemento de pesticidas e, se non son controladas, seguirán usando a súa inmensa influencia política para manter un sistema de agricultura industrial que seguirá acabando coa natureza e destruíndo as comunidades rurais.

Barbara Unmüßig, presidenta de Heinrich-Böll-Stiftung manifestou: “A perda global de insectos é dramática. Os monocultivos industriais con plantas enerxéticas ou forraxeiras para a agricultura industrial están provocando, en países como Brasil ou Indonesia, a deforestación, os desertos agrícolas monointensivos e a aplicación ilimitada de pesticidas. Só na Arxentina, o uso de pesticidas incrementouse en dez ocasións desde a década dos noventa. Os pesticidas de grandes empresas químicas como Bayer e BASF, que están prohibidos desde hai tempo ou xa non teñen licenza na UE, continúan comercializándose a nivel mundial case sen restricións. Como resultado, case o 50 por cento dos pesticidas en Kenia e máis do 30 por cento no Brasil son altamente tóxicos para as abellas. O acordo do Mercosur negociaba tamén unha redución de tarifas para produtos químicos, incluídos os pesticidas. O obxectivo de exportar aínda máis pesticidas ás rexións máis biodiversas do mundo burla todo o esforzo nacional de sustentabilidade

O Atlas de insectos tamén mostra como a UE pode apoiar modelos sostibles de agricultura que eviten o colapso dos insectos e garantan a produción de alimentos e bos medios de vida para os agricultores e os agricultores. Estes inclúen:

  • Reducir o uso de pesticidas sintéticos nun 80% na agricultura para o 2030, cunha transición xusta para os agricultores – unha proposta apoiada por máis de 350.000 Cidadáns da UE
  • Reformar radicalmente a Política Agrícola Común (PAC) para eliminar os pagos directos prexudicados non realizados, apartando polo menos o 50% do orzamento da PAC para obxectivos ambientais, naturais e climáticos e apoiar aos agricultores na transición á agroecoloxía
  • Eliminar métodos de cultivo que aumentan o uso de pesticidas, como cultivar plantas modificadas xeneticamente
  • Tomar medidas urxentes para alcanzar os obxectivos suxeridos nas estratexias do Campo a Mesa e Biodiversidade para aumentar a agricultura ecolóxica, así como cortar o uso de pesticidas e fertilizantes para o 2030
  • Reducir a produción e o consumo de carne de granxa e outros produtos animais e apoiar as opcións vexetais
  • Reducir a demanda global de produtos agrícolas da UE para reducir a deforestación global

Bárbara Unmüßig continuou: “A estratexia Biodiversidade e a iniciativa do Campo a Mesa son os primeiros pasos cara a unha transición sostible do sector agrícola europeo. Pero non é suficiente, para protexer os insectos non só necesitamos boas intencións, senón tamén estratexias moi específicas e dirixidas. Hai que modificar a PAC para contribuír finalmente de forma tanxible e decisiva a unha agricultura ecolóxica para os insectos e o clima. Só o 20 por cento de todos os produtores de Europa obteñen o 80% das subvencións da PAC – isto xa non se pode xustificar. As subvencións ás grandes superficies das que só benefician a algunhas poucas granxas deben ser redireccionadas para apoiar a pequena agricultura, ambiental e socialmente viable

Para lograr o cambio fundamental necesario para salvar as poboacións de insectos, o Parlamento Europeo e o Consello deben aumentar drasticamente a ambición da Estratexia do Campo a Mesa e Biodiversidade da Comisión Europea.

Amigos da Terra Europa e Heinrich-Böll-Stiftung reclaman unha nova lei para reducir o consumo de pesticidas nun 80% para o 2030, así como outras medidas para preparar o camiño cara a sistemas alimenticios máis xustos e ecolóxicos.