Desde Amigos da Terra, como parte da “Coalición de enerxía comunitaria” europea, asinamos unha carta aberta dirixida ao Vice-presidente do Pacto Verde Europeo e ao Comisario europeo de Enerxía, onde esiximos:

Promover e financiar o desenvolvemento local liderado polas comunidades como medio para apoiar unha recuperación xusta.

Proporcionar apoio específico ás rehabilitaciòns de edificios lideradas pola cidadanía no marco da iniciativa “Renovation Wave” dentro do Pacto Verde Europeo.

Facilitar o acceso das comunidades enerxéticas a ferramentas de investimentos a través do Fondo Europeo para investimentos Estratéxicos (FEIE) e o Banco Europeo de Investimento (BEI).

Asignar financiamento para as comunidades de enerxía renovable no mecanismo de financiamento da enerxía renovable para proxectos de toda a UE.

Establecer un servizo de financiamento designado (por exemplo, no marco do H2020) e unha secretaría para as comunidades enerxéticas.

Condicionar todos os rescates gobernamentais da industria a que se utilicen para iniciar inmediatamente a transición para descarbonizar as súas operacións, e incluír unha traxectoria para alcanzar a neutralidade climática en 2030.

Apoiar as curmás de incentivación e outros plans de financiamento para as comunidades enerxéticas nos paquetes de estímulo económico.

Asegurar que os Estados membros teñan o apoio e os recursos necesarios para traspoñer a Directiva sobre enerxía renovable e a Directiva sobre o mercado da electricidade de xeito oportuno e adecuada.

Europa atópase nun momento chave no que prepara o plan de recuperación económica trala devastación producida pola COVID-19. Por iso é urxente asegurar que esa recuperación económica garanta que a nosa sociedade e comunidades locais sexan máis resilientes e máis xustas a longo prazo.

O obxectivo do Pacto Verde Europeo de reducir a cero as emisións netas de gases de efecto invernadoiro da UE ten que guiar a recuperación económica do bloque europeo. Isto significa garantir unha transición enerxética con emisións cero neto reais moito antes e en consonancia coa ciencia e protexer todos a investimentos da UE a proba de clima, para protexer á poboación e ao medio ambiente dos perores efectos do cambio climático. Neste sentido as iniciativas comunitarias en materia de enerxía son cruciais para acelerar a transición enerxética e aumentar a capacidade de recuperación local.

Os proxectos enerxéticos comunitarios xeran entre 2 e 8 veces máis ingresos locais que un proxecto levado a cabo por un axente externo, e fomentan un comportamento de aforro enerxético.

Grazas ao seu carácter local, as comunidades son máis proclives a estimular a creación dunha industria fotovoltaica en Europa, xa que é máis probable que apoien a un fabricante local ou rexional de paneis solares, aplicando normas sociais e ambientais elevadas.

As comunidades enerxéticas son un medio para crear mercados locais de enerxía, nos que as persoas consumidoras poidan comprar enerxía a un prezo estable e xusto. Ademais, ofrecen un enfoque holístico da transición enerxética, que abarca actividades como a produción e o fornezo de enerxía renovable, a renovación de edificios, os servizos de flexibilidade, a eficiencia enerxética, a mobilidade non contaminante, os coñecementos sobre a enerxía e outros aspectos.

Para rematar, as comunidades enerxéticas promoven a solidariedade debido ao seu carácter inclusivo e á súa tendencia a reinvestir unha parte dos seus ingresos na súa propia comunidade. Moitas delas tamén contribúen a poñer fin á pobreza enerxética a nivel local.