A Universidad Nacional Autónoma de León (UNAN-León), a través da Escola de Ciencias Agrarias e Veterinarias (ECAV), iniciou unha investigación para determinar a presenza de enfermidades en peixes como o pargo lunarejo (Lutjanus gutatus) e o guapote (Parachromis managuensis) producidos no occidente de Nicaragua.

O estudo, realizado conxuntamente coa Fundación LIDER e Amigos da Terra, ten como obxectivo determinar a presenza de axentes bacterianos, virais e parasitarios, detectar enfermidades precozmente e mellorar a produción da acuicultura, ameazada polo cambio climático e a variabilidade climática.

Os primeiros peixes estudados foron extraídos de gaiolas de engorde situadas no Estero Padre Ramos e na península de Cosigüina, en El Viejo, Chinandega. Os resultados preliminares indican que non se observaron signos clínicos en ningunha das 26 mostras analizadas nin constituían un risco para o consumo humano debido á baixa carga bacteriana atopada.

Con estes achados, UNAN-León recomenda aos pescadores artesanais que cultivan lunarejo ou cola amarela (Lutjanus argentiventris), realizar ”mostraxes na época de choivas para informes de mortalidade nese período, seguimento de axentes químicos na auga ou cando se observen signos clínicos ou mortalidade inexplicable, tomar mostra e enviala ao laboratorio”, dixo Martha Roque Salinas, do Departamento Acuícola da ECAV.

E para o cultivo de peixes de auga doce, recomendan seguimento permanente do verme parasitario Anakasidae en guapotes, adquirido polas feces das aves e outros alevíns silvestres; ademais de proporcionar alimentos con alto contido nutritivo.

 

 

 

 

 

 

Investigacións previas sobre a saúde das masas de auga no Estero Padre Ramos, realizadas por UNAN-León, tamén suxiren que hai que ter en conta novos criterios fisicoquímicos para establecer explotacións acuícolas, como osíxeno, pH, turbidez, temperatura e mareas. Tamén se recomenda o seguimento constante de parámetros microbiolóxicos para o bo desenvolvemento do cultivo, seguimento de escorrentía e alimentación en ascensos de marea para reducir o estrés nos peixes.

“Os pescadores e pescadoras están a aplicar as recomendacións para garantir a produción de 82.000 peixes mariños e 20.000 de auga doce, o que beneficia a 128 familias de 10 cooperativas pesqueiras, a través do proxecto executado con fondos da Xunta de Galicia”, explicou Guillermo Paiz , coordinador de proxectos de Amigos de la Tierra en Nicaragua.

A finais de 2019 formáronse máis de 90 pescadores na xestión técnica do pargo lunarejo en gaiolas, detección precoz de enfermidades, infraestrutura das explotacións de acuicultura e produción de alimento proteico, a través de Escolas de Campo.

Estes sistemas alternativos de produción de acuicultura adaptados ao cambio climático, permiten a conservación de especies autóctonas da familia Lutjanidae e Cichlidae, melloran a seguridade alimentaria e os ingresos para as familias que dependen dos recursos mariños costeiros de Chinandega e León.

A investigación continuará ao longo de todo o 2020, agardando ter información concluínte que permita aos pescadores tomar mellores decisións na súa actividade produtiva e preparar o primeiro manual de saúde do pargo.