Desde Amigos da Terra, xunto a Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO-Birdlife e WWF, presentamos un documento de enmendas ao proxecto de Lei de Cambio climático e transición enerxética que estamos traballando cos diferentes partidos políticos.

As renovables en mans das comunidades son unha necesidade

Non hai dúbida sobre a necesidade dunha Lei de cambio climático e transición enerxética.

Nos últimos 30 anos a temperatura media do Estado español aumentou 1.5ºC e somos un dos países máis vulnerables ao cambio climático de Europa cun risco de desertificación do máis do 75% do noso territorio segundo un informe de 2017 do propio Ministerio de Medio ambiente.  O abandono político á poboación da España rural e os xa perceptibles impactos do cambio climático están tendo un dobre impacto nos nosos bosques, montes, campos e costas, na súa biodiversidade e conservación.

Este non é só o mellor momento para aprobar a tan esperada Lei de cambio climático e transición enerxética, senón que é urxente facelo. O Estado español necesita xa unha folla de ruta que free as nosas emisións de CO2 en liña co coñecemento científico e que poña en marcha as medidas de adaptación que necesitamos e que nos permitan recuperar e preservar os nosos hábitats a través dun novo modelo económico e social que poña a vida humana e a natureza no centro.

A Lei que necesitamos aínda pode ser posible

Durante máis de 10 anos fixemos campaña para chegar ao momento da creación da lei, pero desde Amigos da Terra lamentamos que a Lei proposta sexa tan laxa. Os obxectivos de redución de emisións propostos pola Lei non se adecúan ás indicacións científicas establecidas a nivel internacional, o necesario impulso das renovables proposto non é suficiente – necesitamos que para o 2030 o 100% do noso sistema eléctrico sexa renovable, e non o 70%-. Ademais, desde Amigos da Terra queremos insistir na importancia dunha transformación real do modelo enerxético baseado na democratización da enerxía devolvendo ás persoas e ás comunidades o seu dereito a producir a enerxía que consumen sen trabas nin penalizacións. Porque si poñemos a revolución enerxética en mans da cidadanía, reduciranse os custos, se mitigará o cambio climático, mellorará a eficiencia enerxética reducindo o seu consumo e, sobre todo, crearanse sociedades máis democráticas, libres e xustas.

Esta lei debe ser unha oportunidade para mellorar de verdade a vida das persoas e dos nosos campos, montañas, océanos, vales e todo o noso ecosistema natural. Porque a primeira Lei nacional de cambio climático xurdiu fai xa 12 anos en Reino Unido… non é de verdade o mellor momento para impulsar un sistema que poña a vida no centro?

Crónica dunha crise anunciada

Desde o 31 de decembro de 2019 que se comezou a notificar á OMS os primeiros impactos da actual pandemia de enfermidade por coronavirus, pasaron case sete meses para darnos conta de que esta crise é moito máis que unha crise sanitaria pasaxeira. “O normal era vivir nunha situación de crise… que non permite ao meu fillo ter un futuro seguro” afirmaba a xornalista, activista e escritora Naomi Klein en abril de 2020 ao responder á pregunta de cando poderiamos volver á normalidade. E é que esta crise puxo en evidencia máis que nunca que vivimos nunha crise global e transversal consecuencia dun sistema económico capitalista que se impuxo sobre a vida devastándoa e supeditándoa aos intereses inmediatos dunha minoría.

A deforestación, a destrución da biodiversidade e a degradación do medio ambiente foron sinaladas pola ciencia como unhas das principais causas da multiplicación de novas enfermidades como a Covid19.

“O momento de actuar é agora. Non se pode volver á antiga normalidade porque ese era o problema”, declaramos centos de organizacións para reclamar unha saída da crise baseada na xustiza ambiental e social para todas as persoas.