• Amigos da Terra en colaboración co Basque Centre For Climate Change (BC3) publicamos  no Día Mundial da Alimentación un informe que revela como a gandería extensiva e a conservación dos pastos ten un efecto mitigador do cambio climático, fronte á gandería industrial que está baseada na importación de pensos e, polo tanto, require a conversión de chans naturais (pasteiros ou bosques) en chans agrícolas mediante deforestación de zonas de bosque tropical, coa súa consecuente pegada de carbono.
  • Co noso informe queremos aportar solucións en torno aos modelos de produción e consumo de carne desde a perspectiva da agroecoloxía e a defensa da soberanía alimentaria, á vez que emitimos recomendacións para que as políticas públicas sobre a produción e o consumo de carne sexan exitosas para avanzar na neutralidade climática para 2050.

A afirmación de que a produción e consumo de carne é unha das grandes responsables da crise climática que vivimos converteuse nun leitmotiv. Con todo, o noso informe “gandería e a súa contribución ao cambio climático” que presentamos hoxe en colaboración co Basque Centre For Climate Change (BC3) nun evento dixital inaugurado por Dña. Valvanera María Ulargui Aparicio, Directora Xeral da Oficina Española de Cambio climático, aporta unha perspectiva nova no debate sobre o impacto da gandería na urxencia climática.

O informe detalla como as metodoloxías que actualmente utilízanse para a estimación de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) causantes do quecemento global presentan limitacións para atribuír o quecemento que causa a gandería e non permiten discernir a contribución entre os distintos modelos de gandería existentes.

“As acusacións á gandería céntranse principalmente nas emisións de metano pola fermentación da celulosa que comen os animais e nas emisións de dióxido de carbono polo cambio do uso do chan. Ambos factores asocian estas narrativas en gran medida á gandería extensiva” explica Agustín do Prado, investigador do BC3 e coautor do informe. “Con todo, este tipo de análise non ten en conta a contribución da gandería no seu conxunto, obviar as emisións de GEI en todas as fases de produción e consumo incluíndo a fabricación, procesamento e transporte dos insumos, como poden ser os pensos, moito máis utilizados na gandería intensiva. Igualmente, este modelo de estimación de emisións tampouco distingue entre especies gandeiras”.

O informe suscita así un cambio de paradigma que teña en conta dous elementos: estimar a cantidade de carbono fósil que se incorpora á atmosfera polo conxunto de toda a actividade gandeira (non só as emisións na granxa, senón tamén o que se xera na fabricación, procesamento e transporte dos insumos) e avaliar os impactos das distintas especies gandeiras e dos diferentes modelos produtivos.

“A gandería industrial baséase na importación de pensos (millo e soia) sobre todo para animais monogástricos (como porcos e polos). Esta produción normalmente require a conversión de chans naturais (pasteiros e bosque) en cultivos, mediante deforestación de zonas de bosque tropical principalmente en Suramérica, ca súa consecuente pegada de carbono. As actuais estimacións non nos permiten visualizar estes graves impactos fronte aos efectos benignos para o clima da gandería extensiva e ecolóxica” declarou Andrés Muñoz Rico, o noso responsable de Soberanía Alimentaria.

Para apoiar o deseño dunha estratexia de produción e consumo de carne alineada cos obxectivos de redución de emisións de gases efecto invernadoiro, o informe conclúe con catro recomendacións principais para as políticas públicas nacionais:

  • Implementar criterios que estimen adecuadamente as emisións antropoxénicas derivadas da actividade gandeira e os seus diferentes impactos a nivel climático: tanto os negativos que agora non se contabilizan (emisións indirectas non incluídas en inventarios nacionais no sector da gandería), como os positivos (fixación de carbono en terras de pastos ou efecto positivo no albedo) ou neutros (o metano bioxénico que non se acumula na atmosfera, ou as emisións naturais da gandería).
  • Avaliar os impactos climáticos dos diferentes sistemas produtivos de carne, desde a gandería extensiva, pasando polos modelos mixtos, ata os industriais. Ademais, considerar tamén o conxunto de impactos medioambientais e sociais, aínda que non inflúan na emisión de GEI, como o impacto nas comunidades rurais ou a contaminación de auga no caso da implantación de macrogranxas industriais.
  • Avaliar climaticamente todas as políticas públicas que afecten á produción e consumo de carne, tales como a Política Agraria Común (PAC), a firma de tratados de libre comercio, como o da UE-MERCOSUR, ou as propostas de reforestacións en terras de pastoreo incluídas no “Pacto Verde Europeo”, tendo en conta o conxunto de emisións GEI derivados dos patróns de produción e consumo de carne que se promovan.
  • Integrar as políticas públicas sobre a produción e consumo de carne nunha perspectiva global sobre o sistema alimentario, que inclúa outras estratexias alimentarias beneficiosas para alcanzar os obxectivos da neutralidade climática para 2050, como poden ser o aumento da produción agraria e gandeira agroecolóxica, a promoción da gandería extensiva, a redución da perda e do desperdicio alimentario ou o impulso das canles curtas de comercialización.

No Día Mundial da Alimentación, consideramos importante remarcar que de cara a alcanzar os obxectivos de neutralidade climática comprometidos para 2050, é fundamental unha estratexia combinada de redución do consumo de carne industrial, e substitución por outra de gandería extensiva, a cal ten un maior potencial de redución do quecemento neto.

O evento de presentación do informe a “gandería e a súa contribución ao cambio climático”, que se realizará hoxe ás 11:00 a través das nosas redes sociais Facebook e Youtube, é un dos seis encontros do Mes de acción por un sistema alimentario máis xusto para as persoas e o planeta organizado por Amigos da Terra no marco da campaña #GoodFoodGoodFarming.

Non te perdas o evento en directo AQUÍ