• O consenso dos eurodeputados do PSOE, PP, Cidadáns e VOX no Parlamento Europeo impide a transición cara a un modelo agrícola máis xusto e aliñado coas recomendacións da ciencia para evitar a urxencia climática e as crises como a actual pandemia COVID19.
  • Amigos da Terra e Fridays for Future -Mocidade polo Clima recordamos que a responsabilidade está agora en mans do goberno español e demandamos unha maior ambición climática e social na posta en marcha da PAC en España.

A finalización hoxe da votación para a reforma da Política Agraria Común no Parlamento Europeo supón un atraso para o futuro da agricultura en España e en toda Europa, ao non ofrecer ningunha mellora substancial do sistema actual. A Unión Europea deixa ás pequenas explotacións agrícolas a piques de desaparecer e aposta por acelerar os impactos climáticos e a destrución da biodiversidade.

Entre as medidas acordadas, destacan que a nova PAC non asumirá ningunha vinculación legal nin cos obxectivos do Acordo Verde Europeo nin coa Estratexia Europea «Da Granxa á Mesa»; o 60% dos subsidios como pagos directos manterá condicións ambientais moi débiles aumentando o risco de que os fondos acaben en proxectos ineficaces ou inapropiados para responder ás actuais necesidades ambientais; tan só destinarase un 5% da terra cultivable á conservación da natureza; e unha gran parte do financiamento do desenvolvemento rural non terá ningún vínculo cos obxectivos medioambientais.

«O resultado desta votación é un gran golpe para os pequenos agricultores e a natureza de toda Europa. A maioría dos deputados votaron a favor da continuación dun sistema de subvencións que está afogando as pequenas explotacións agrícolas e destruíndo a natureza. Necesítase con urxencia unha reforma radical da Política Agrícola Común para salvar a pequena agricultura e a biodiversidade, que se están perdendo a un ritmo aterrador. Non se entende que se adopten estas medidas a mesma semana que a Axencia Europea do Medio Ambiente alerta de que o 81% dos hábitats da UE seguen estando en malas condicións, e a agricultura industrial é a razón principal de isto» afirma Andrés Muñoz Rico, o noso responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos da Terra.

A aprobación da nova PAC lévase a cabo nun contexto no que a Comisión Europea elevou o compromiso climático de cara a reducir nun 55% os Gases de Efecto Invernadoiro da UE para 2030. Este obxectivo deberá incorporarse na futura Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética en España, actualmente en trámite parlamentario.

“O acordo político levado a cabo esta semana no Parlamento Europeo e entre os gobernos nacionais sobre a PAC mostra a incoherencia entre as promesas políticas de neutralidade climática e a posta en marcha de políticas que permitan alcanzar devanditos obxectivos. Proba diso é que os eurodeputados votaron a favor de aliñar os plans estratéxicos da PAC co Acordo de Paris, á vez que rexeitaron reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro do sector agrícola e alimentario da Unión nun 30% para 2027. Para seguir os propósitos marcados polo Acordo de París, como medidas un pouco máis ambiciosas, deberiamos reducir as nosas emisións un 80% para 2030 e así chegar ás emisións 0 en 2035″, afirma Martina Dei Paula, a nosa compañeira de Fridays for Future -Mocidade polo Clima.

En paralelo ás votacións no Parlamento Europeo, os ministros de Agricultura da UE acordaron a súa posición este mércores sobre a futura PAC cun resultado similar, no que se consolida o reparto do 80 % do orzamento da PAC ao 20% das explotacións e unicamente fíxase un 2% do orzamento aos mozos que queiran iniciarse na actividade agraria e gandeira. Este reparto económico lévase a cabo mentres que en Europa nos 10 últimos anos desapareceron un terzo das explotacións en pequena escala e no que só o 3% das explotacións posúen máis da metade das terras agrícolas.

O acordo entre o PSOE, PP e Cidadáns en Europa prodúcese unha semana despois de que Corporate Europe Observatory denuncie que os grupos de presión da agroindustria, entre eles Copa-Cogeca, xunto cos xigantes dos praguicidas e da industria alimentaria, están facendo todo o posible por impedir que a reforma da PAC axústese á nova Estratexia «da Granxa á Mesa» do Acordo Verde. «Unha minoría considerable dos eurodeputados apoiou o restablecemiento do modelo alimentario e agrícola europeo para a transición cara a un sistema alimentario xusto e sostible, pero perderon fronte aos partidos que apoiaban o status quo e os intereses creados”, afirma o noso compañeiro Andrés Muñoz de Amigos da Terra.

Amigos da Terra e Fridays for Future -Mocidade polo Clima consideramos que a mobilización cidadá é fundamental para seguir premendo cara a un sistema alimentario máis sostible para o planeta e as persoas. «Un crecente movemento de persoas continuará loitando por un campo viable e sostible, alimentos de calidade e comunidades locais e non nos deteremos ata que as e os representantes políticos actúen para asegurar unha boa alimentación e unha boa agricultura para todos», sosteñen activistas de Fridays for Future -Mocidade polo Clima.

De cara a aumentar a ambición climática e social no Plan Estratéxico Nacional da PAC en España e en busca dunha proposta que aposte por un modelo agrícola máis xusto coas persoas e co planeta, Amigos da Terra e Fridays for Future -Mocidade polo Clima demandan ao Ministerio de Agricultura que se inclúan as seguintes medidas:

  • Asegurarse de que todas as explotacións agrarias e gandeiras teñan un mínimo do 10% da súa superficie dedicada á natureza;
  • Capacitar aos agricultores e agricultoras para proporcionar alimentos sostibles e aumentar a superficie destinada á agricultura ecolóxica ao 25% para 2030;
  • Utilizar polo menos o 50% do orzamento agrícola da UE para protexer a natureza, a biodiversidade e o clima;
  • Poñer fin ás subvencións á gandería industrial e apoiar a gandería extensiva e ligada ao territorio.
  • Apoiar o cambio á agroecoloxía con pagos vinculados aos dereitos das persoas traballadoras e aos obxectivos do Acordo Verde da UE.