O manifesto, que desde Amigos da Terra apoiamos, subliña a necesidade dunha transición ecolóxica na que a implantación das enerxías renovables se realice baixo criterios de minimización do impacto ambiental, de eficiencia e de sostibilidade.

Co lanzamento do manifesto dá comezo a campaña “Aquí non” que pretende evitar que enclaves con altos valores ambientais e paisaxísticos, como os da contorna da Cordilleira Cantábrica, sufran o aluvión de novos complexos de aeroxeradores actualmente proxectados que supoñerán unha ocupación privativa do chan.

61 entidades de toda España xunto a numerosas personalidades destacadas de diferentes ámbitos académicos, culturais, empresariais e sociais sumáronse á campaña “Aquí non”, lanzada hoxe pola Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica para tratar de preservar “os usos e valores que atesouran estas áreas de montaña…, reservas de biodiversidade e asento principal das áreas protexidas nas súas diversas formulacións como Parques Naturais, Parques Nacionais e Rede Natura 2000”.

A Cordilleira Cantábrica é o destino elixido por inminentes proxectos de aproveitamento enerxético de gran envergadura que, segundo o manifesto, comprometen o futuro desta zona natural e dos seus habitantes. As entidades sinalan a perda de biodiversidade, a erosión do chan e a redución dos recursos hídricos como algúns dos perigos aos que se expón a Cordilleira e recordan aos Goberno que “unha verdadeira transición enerxética, ecolóxica e xusta, debe afondar moito máis no aforro, na eficiencia e nas pequenas e medianas instalacións de autoabastecemento” que en “os megaproxectos que unicamente tradúcense en grandilocuentes resultados económicos para os grandes complexos empresariais…, e desincentivan e anulan as pequenas iniciativas locais para o autoabastecemento e a autoxestión”.

“Este tipo de megaproxectos teñen habitualmente un profundo impacto para as poboacións que viven ligadas a esas contornas que son explotados sen a súa consulta nin participación» comentou Cristina Alonso, responsable de Xustiza Climática de Amigos da Terra. «A transición enerxética debe vir acompañada dun papel protagonista da cidadanía e buscar a democratización do sistema enerxético o cal só é posible a través da súa descentralización. Os sistemas de xeración distribuída en mans das comunidades, institucións locais e pequenas e medianas empresas promoven un modelo enerxético sostible e eficiente sen renunciar á fiabilidade, por iso o impulso ás renovables debe ser un impulso ás comunidades enerxéticas, e non unha continuación do sistema oligopólico”.

A campaña «Aquí Non» non trata de ser unha campaña contra as enerxías renovables si non que é unha campaña que busca informar sobre a necesidade de protexer espazos naturais con altos valores paisaxísticos, ambientais e culturais da implantación complexos eólicos e todas as infraestruturas a eles ligadas.