O obxectivo é que se abandone a autoregulación da industria neste tema e se aprobe unha lei que siga os parámetros que marca a OMS.

Os últimos datos mostran que o 40,6 % dos nenos e nenas de 6 a 9 anos padecen exceso de peso no Estado español, unha condición que afecta maioritariamente a poboación socioeconómicamente vulnerable.

Unha persoa con obesidade ten o dobre de probabilidades de ser hospitalizada, un 74 % máis de risco de acabar na UCI e un incremento do 48 % da mortalidade por COVID-19.

Os datos do último Estudo ALADINO mostran que o 40,6 % dos nenos e nenas de 6 a 9 anos padecen exceso de peso no Estado español: o 23,3 %, sobrepeso; o 17,3 %, obesidade e o 4,2 %, obesidade grave. Unha condición que afecta maioritariamente a poboación socioeconómicamente vulnerable e que diminúe a esperanza de vida en 10 anos, o cal condena a estes e estas menores a vivir menos anos que a xeración dos seus pais e nais por primeira vez na historia. Tras coñecer estes datos e tras realizar xa outras demandas sen resposta, desde a Alianza pola Alimentación Saudable xunto á Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria (semFYC), enviamos esta carta ao ministro de Consumo, Alberto Garzón e ao ministro de Sanidade, Salvador Illa para pedila
protección da poboación infantil fronte á publicidade de alimentos e bebidas insáns cunha norma con rango de lei.

O obxectivo da Alianza pola alimentación saudable, da que Amigos da Terra formamos parte e que está formada por Xustiza Alimentaria, a Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria (SESPAS), a Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos (CEAPA) e Medicus Mundi, é que esta nova lei se base nos alimentos e non só nos nutrientes, aplicando o perfil nutricional da Rexión Europea da OMS que foi deseñado co único fin de protexer aos nenos e nenas deste tipo de publicidade.

Segundo destacamos a Alianza na carta, o dereito á protección da saúde da poboación infantil ten que prevalecer sobre os intereses dalgunhas industrias alimentarias e da publicidade, porque o interese superior dos nenos e nenas ten que ser o principio inspirador das actuacións públicas. O sistema Nutri-Score, suscitado con outros obxectivos e con limitacións non resoltas no seu método de clasificación, non resulta apropiado para regular a publicidade dirixida ao público infantil. Co sistema Nutri-Score, moitos produtos ultraprocesados con perfís nutricionais insáns, como refrescos edulcorados ou diversos lácteos con azucres engadidos, obteñen unha alta valoración (A ou B); mentres que produtos tan saudables como o aceite de oliva ou as conservas de peixe en aceite son clasificados con C ou D.

A epidemia de obesidade en tempos de pandemia

Na misiva ponse de relevo, ademais, que aos efectos xa coñecidos da obesidade, como factor de risco das principais enfermidades non transmisibles, engádense agora os relacionados co novo coronavirus: unha persoa con obesidade ten o dobre de probabilidades de ser hospitalizada, un 74 % máis de risco de acabar na UCI e un incremento do 48 % da mortalidade por COVID19.

A produción e distribución masiva de alimentos procesados altos en calorías e pobres en nutrientes, xunto coa publicidade intensiva dos mesmos, son os principais determinantes desta epidemia de obesidade, cuxo impacto económico polos custos do seu tratamento, a incapacidade laboral asociada e a menor produtividade no traballo español estímanse en 4000 millóns de euros anuais no Estado español.

O código PAOS, unha escusa para demorar a adopción de medidas eficaces

As cifras de obesidade, e en particular da obesidade infantil, apenas variaron nos últimos 15 anos, desde a implantación da estratexia NAVES e o código PAOS de autorregulación da publicidade alimentaria dirixida a nenos e nenas para facer fronte a este problema. transcorreu o tempo necesario para constatar que estas medidas son insuficientes e contraproducentes para reverter este grave problema de saúde pública.

O código PAOS non serviu no seu obxectivo: evitar a exposición do público infantil a mensaxes publicitarias de produtos cun perfil nutricional insán e, con iso, respectar o seu dereito á protección da saúde. Moi ao contrario, o código PAOS serviu de escusa para demorar a adopción de medidas eficaces.