España sufriu significativamente as consecuencias da falta dun marco tanto financeiro como regulamentario estable e favorecedor para o desenvolvemento da enerxía comunitaria.

Ata a publicación en xuño de 2020 do Real Decreto-lei 23/2020, de 23 de xuño, polo que se aproban medidas en materia de enerxía para a reactivación económica, e que define por primeira vez ou término comunidades enerxéticas, non existía nin un marco legal nin unha definición destas.

O desenvolvemento da enerxía comunitaria, e de feito de todas as enerxías renovables, viuse obstaculizado polos cambios retroactivos nos plans de apoio e a imposición do infame “imposto ao sol” en 2011. Un imposto polo que a cidadanía tiña que pagar pola enerxía que producía nos seus propios tellados e cos seus propios paneis solares. Afortunadamente en 2019 aprobouse unha nova lexislación que anulou devandito imposto e as iniciativas de enerxía comunitaria empezaron a xurdir lentamente de novo, especialmente aquelas que podían ser apoiadas por proxectos xa existentes como as cooperativas NosaEnerxía ou Som Enerxía. Con todo, a lexislación pola cal impoñíase o “imposto ao Sol”, tivo un profundo efecto intimidatorio, e a cidadanía na súa maioría é aínda remisa a investir o seu diñeiro por temor a que tales cargos poidan volver no futuro.

O Estado español atópase agora na obrigación de traspoñer á lei española a REDII (Segunda Directiva Europea de Enerxía Renovable). Trátase dun momento clave para conseguir unha trasposición clara que impulse e permita o desenvolvemento da enerxía comunitaria en España. Unha trasposición que debe vir acompañada dunha reestruturación no poder do mercado eléctrico e dunha forte campaña de sensibilización e información para que a cidadanía e as comunidades sexan conscientes e estean seguras dos seus dereitos en virtude da lexislación europea.

Amigos da Terra, publicou para iso a guía: Estado actual da enerxía comunitaria no Estado Español e recomendacións para fortalecelaUnha guía imprescindible para aquelas persoas que queiran coñecer máis sobre a situación na que se atopa a enerxía comunitaria en España e, sobre todo, para aquelas persoas, comunidades, alianzas, municipios e institucións que queren traballar por impulsar comunidades enerxéticas que favorezan a transición ecolóxica e a democratización da enerxía.

Descarga aquí a guía.