• A transición ecolóxica presenta novas oportunidades no sector do emprego verde como demostran os cursos de Mestría en Compostaxe impartidos por Amigos da Terra en Galicia e Comunidade de Madrid.
  • A compostaxe é un aliado perfecto ante a urxencia climática, a crise na xestión dos residuos e a crise social derivada da precariedade laboral.

Amigos da Terra, a través do proxecto Mestría en Compostaxe, deu resposta á problemática ambiental na xestión de residuos, á vez que promove solucións ante o desemprego e a precariedade laboral, contribuíndo á creación de postos de emprego en diferentes municipios de Galicia e a Comunidade de Madrid.

O devandito proxecto, iniciado en decembro de 2019, constou de seis cursos de Mestría en Compostaxe, catro en Galicia e dous na Comunidade de Madrid. Os cursos foron gratuítos e ían destinados a persoas desempregadas co fin de conseguir formación e un emprego de calidade.

Este proxecto, desenvolvido a través do Programa Empleaverde da Fundación Biodiversidade adscrita ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, puido realizarse grazas á cofinanciación do Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020.

Ademais, contou coa colaboración económica das seguintes entidades locais e supramunicipais. En Galicia: Deputación de Pontevedra a través do seu Plan Revitaliza, Deputación da Coruña, Concello de Foz, Concello de Viveiro e Concello de Santiago de Compostela. Na Comunidade de Madrid: Alcorcón, a través da súa empresa municipal de servizos ESMASA, O Boalo-Cerceda-Mataelpino, Cercedilla, O Escorial, Guadalix da Serra, Hoyo de Manzanares, Manzanares o Real e Soto do Real.

Inicialmente concibidos como presenciais, os seis cursos, de 50 horas cada un, desenvolvéronse en modalidade mixta a través de videoconferencias e prácticas presenciais cando a situación sanitaria permitiuno e sempre tendo en conta as medidas de seguridade sanitaria recomendadas en todo momento polas autoridades.

O proxecto finalizou con éxito lográndose formar a 60 persoas, o que lles facilita o acceso a un emprego verde. Delas, 10 lograron contratos de, polo menos, 6 meses de duración e algunhas máis obtiveron empregos de duración algo menor. En conxunto, un 25% das persoas participantes accederon de novo ao mercado laboral, aínda que polo momento sexa de modo temporal. No entanto, é un paso importante e cumpre con fartura o obxectivo fixado polo Proxecto de creación dun 10% de emprego verde nun sector clave como é a prevención e xestión de residuos. Amigos da Terra considera que as nosas sociedades teñen que seguir facendo fronte á urxencia ecolóxica e social. A organización ecoloxista sinala que as medidas necesarias para facer fronte a estas crises serán as que tamén nos protexan fronte a futuras pandemias globais: manter sans os ecosistemas que permiten a vida na terra e poñer no centro as necesidades sociais.

Neste sentido, os cursos profesionais de compostaxe impartidos polo persoal técnico de Amigos da Terra e persoas expertas do sector teñen como finalidade ser unha ferramenta para o aproveitamento dos residuos orgánicos, a loita fronte á urxencia climática e para a creación de empregos directos na xestión de residuos. O desemprego e a precariedade laboral son un dos problemas máis graves da sociedade actual, máis aínda nestes momentos tan incertos para a poboación. Así a formación na xestión dos residuos orgánicos a través da compostaxe será clave para contribuír á creación de emprego e seguir avanzando cara a un modelo viable tanto social como ecoloxicamente.

O proxecto de Mestría en Compostaxe serviu de exemplo a diversos municipios para implantar empregos sostibles. A materia orgánica supón case a metade do total dos residuos sólidos municipais en peso, polo que poñer fin ao seu abandono en vertedoiros e incineradoras, non só contribúe á redución de residuos, senón que é eficaz na loita fronte á crise climática, xa que esta práctica evita que se lancen á atmosfera millóns de toneladas de Gases de efecto invernadoiro (GEI), procedentes da descomposición descontrolada deste tipo de residuos en vertedoiros ou á incineración. Á súa vez, a capacidade do compost para combater a desertificación, nun territorio con máis do 70% do seu chan sufrindo este proceso, é incuestionable.

Os estudos indican que o emprego neste sector incrementarase de xeito exponencial nos próximos anos debido, por unha banda, á obrigación de cumprir coa normativa en materia de residuos e, por outro, a que é un área na que queda moito camiño por percorrer.

 

Acción gratuíta cofinanciada polo FSE”. “Conseguir formación e un emprego de calidade”.