Unha investigación de Amigos da Terra conclúe que as comunidades Enerxéticas poderían cubrir case o total da demanda dos sectores doméstico e terciario.

Estas comunidades de enerxía poderían xerar 148.610 XWh para 2030 o que supoñería un aforro de máis de 17 millóns de toneladas de CO2 equivalente ao ano.

Amigos da Terra insta ás administracións a impulsar as comunidades Enerxéticas e implementar un 40% do total identificado de xeración de enerxía para 2030.

Amigos da Terra lanza a investigación “Enerxía comunitaria: o potencial das Comunidades Enerxéticas no Estado español”, na que analiza o potencial do autoconsumo fotovoltaico (FV) sobre cubertas e tellados, así como a capacidade das comunidades Enerxéticas para xerar enerxía en toda a xeografía española para 2030.

O informe conclúe que a través das comunidades Enerxéticas baseadas nun mix enerxético a pequena e mediana escala, pódese producir un terzo máis de enerxía que só co autoconsumo FV sobre tellados e cubertas, polo que a complementariedade de ambas é idónea para avanzar cara a unha transición ecolóxica baseada en enerxías renovables descentralizadas e que promovan unha participación cidadá real.

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) marca para 2030 un obxectivo de xeración eléctrica baseada en enerxías renovables dun 74%. Unha cifra insuficiente de cara a actuar ante á urxencia climática. Neste escenario é urxente alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable para o ano 2030, así como alcanzar o 100% de enerxías de orixe renovable no consumo de enerxía final para o ano 2040. Á súa vez é necesario contemplar a planificación e participación da cidadanía a través de sub-obxectivos vinculantes. A falta destes está dando lugar a unha transición enerxética unha vez máis dominada polo oligopolio enerxético.

Neste sentido, o estudo, que integra dúas investigacións, revela a capacidade da enerxía comunitaria para alcanzar estes obxectivos. Grazas á autoprodución de enerxía das comunidades Enerxéticas cubriríase case o 100% da demanda eléctrica dos sectores doméstico e terciario, ou o que é o mesmo o 60% da demanda en España. Os cálculos indican que en 2030 poderíanse xerar 148.610 XWh anual, unha cantidade nada desprezábel.

Doutra banda, estudouse a cantidade de enerxía eléctrica que podería xerarse a través do autoconsumo fotovoltaico en cubertas e tellados, cunha autoprodución de 92.973 XWh para o mesmo ano. Ao comparar ambas cifras conclúese a necesidade de promover o autoconsumo fotovoltaico sobre tellado, que adquire gran relevancia, principalmente en cidades, así como impulsar as comunidades Enerxéticas, que se adaptan a cada municipio rural ou urbano segundo os recursos cos que conta cada territorio e ao seu contexto medioambiental e social.

Para calcular estas cifras (comunidades Enerxéticas), calculouse o potencial de cada comunidade baseándose nun mix enerxético que contempla tanto a fotovoltaica, biomasa a pequena escala, e mini-eólica, deseñado en función dos recursos cos que conta cada municipio.

Coa súa implementación, e considerando o impacto provocado ao longo da vida dos compoñentes, poderíanse aforrar máis de 17 millóns de toneladas de CO2
equivalente ao ano, o mesmo que dar a volta á Terra en coche 7,2 millóns de veces.

“Desde Amigos da Terra instamos ás administracións a establecer un obxectivo do 40% do potencial total identificado de enerxía xerada mediante comunidades Enerxéticas, é dicir, 59.444 XWh, para 2030, e do 50% para enerxía fotovoltaica en tellados e cubertas, 46.486,5 XWh”, sinalou Cristina Alonso Saavedra, responsable de Xustiza climática e enerxía de Amigos da Terra.

“As comunidades Enerxéticas son a peza clave para acelerar unha transición ecolóxica xusta, aumentar a resiliencia das comunidades de cara á crise climática e loitar contra a pobreza enerxética. Ademais, garanten a descentralización das instalacións renovables, atenden ao contexto medioambiental e social de cada territorio, cohesionan o tecido social e fomentan a creación de empregos locais”, conclúe Alonso Saavedra.