• Xa son 400 municipios en 9 países que están comprometidos co residuo cero. A pesar do interese, en España aínda queda moito traballo por facer

  • En Galicia, o Concello de Vilasantar é o primeiro que está en proceso de certificación co residuo cero.

  • Amigos da Terra é unha das organizacións designadas por Zero Waste Europe para outorgar a certificación Residuo Cero no Estado español

Desde Amigos da Terra damos un impulso á certificación de Cidades e Vilas Residuo Cero en España co fin de aumentar o número de municipios comprometidos coa conservación dos recursos naturais a través dun cambio substancial nas súas políticas de produción, consumo, reutilización e recuperación de produtos, envases e materiais. Para este fin creou a microsite Cidades e Vilas Residuo Cero, onde diferentes concellos poden informarse sobre o proceso e contar co seu asesoramento técnico.

Amigos da Terra en colaboración con Alianza Residuo Cero levará a cabo este cometido en España, grazas á súa traxectoria de traballo relacionada coa mellora no modelo de xestión de residuos e conservación de recursos, tanto a nivel estatal, como a niveis rexionais e locais, e en esferas prácticas e formativas, por exemplo coa posta en marcha de sistemas de compostaxe, así como máis teóricas a través de propostas lexislativas.

O Programa Residuo Cero en Europa está presente desde fai máis de 10 anos e durante este tempo preto de 400 vilas e cidades de 9 países diferentes están comprometidos co mesmo para desenvolver e levar a cabo unha estratexia que reduza a produción de residuos desde a súa orixe, demostrando a viabilidade económica e social desta iniciativa.

O interese crecente por este modelo, que poderiamos encadrar como unha actitude ou un modo de vida, está logrando dar solidez ao programa, garantir o seu funcionamento, recoñecer os seus beneficios e reforzar a súa eficacia. En España, o interese existe desde fai tempo e a proba diso son os numerosos municipios que en maior ou menor grao, abordaron iniciativas en liña co residuo cero, pero é necesario que o compromiso sexa real. Agora chegou o momento de dar un paso máis aló e lograr que ese interese transfórmese en accións eficaces. Por este motivo, Amigos da Terra demanda un cambio radical urxente na lexislación en materia de residuos, á vez que impulsa a figura de Cidades e vilas Residuo Cero. De momento xa son tres os municipios que obtiveron o selo de “Candidatos” á certificación e hai un cuarto, Barcelona, que está en trámite. Estes municipios son: Formentera (Illas Baleares), O Boalo, Cerceda e Mataelpino (Madrid) e Vilasantar (Galicia), os dous últimos da man de Amigos da Terra; a organización espera que esta cifra creza nos próximos anos.

Co apoio da Academia Residuo Cero (Mission Zero Academy) creada por Zero Waste Europe para coordinar a certificación de Cidades e vilas Residuo Cero en Europa, a organización ecoloxista asesorará aos diferentes municipios interesados para que empecen a percorrer o camiño cara ao residuo cero, un modelo flexible na súa implementación ás realidades de cada territorio.

Comprometerse como municipio residuo cero siginifica apostar por políticas de redución de residuos e de reutilización, contemplar a separación en orixe dos residuos e compostar os restos orgánicos, entre outras medidas. Á súa vez, supón non incinerar, non realizar vertidos ao terreo, auga ou aire, e protexer a saúde humana e do medio ambiente.

Lograr unha transición ecolóxica xusta, que respecte os límites do planeta e os dereitos humanos, require cambios lexislativos urxentes que dean un xiro de 180º ao actual modelo de produción e de consumo. Á vez que reclamamos a goberno e actores políticos a máxima ambición en procesos como a reforma da Lei de Residuos, Amigos da Terra participa no impulso da Certificación Cidades e vilas Residuo Cero, como unha ferramenta que pode contribuír a este cambio de paradigma axudando aos territorios a adaptar a visión Residuo Cero ás súas diferentes realidades”, sinalou Marian Lorenzo de Amigos da Terra.