Iniciativas cidadás comunitarias, organizacións, concellos, universidades e profesionais do sector unímonos para formar a Coalición pola Enerxía Comunitaria, co obxectivo de impulsar unha transición ecolóxica que asegure a democratización do sector enerxético a través do papel protagonista da cidadanía e actores locais.

Entre as principais medidas, reclamamos, urxentemente, un futuro 100% renovable e libre de combustibles fósiles e enerxía nuclear, dereitos enerxéticos cidadáns, a redución e eficiencia do consumo enerxético e unha transición enerxética democrática e socialmente xusta.

A subida inaguantable do prezo da luz débese á continuidade dun modelo obsoleto en mans do oligopolio enerxético. Para atallar esta situación dunha vez por todas, é clave un modelo descentralizado impulsado polas comunidades enerxéticas.

Iniciativas cidadás comunitarias, organizacións, concellos, universidades e profesionais do sector de todo o territorio nacional lanzamos hoxe a Coalición pola Enerxía Comunitaria, para asegurar que o proceso de transición enerxética cara a un futuro 100% renovable ao que España se enfronta conte co papel protagonista da cidadanía e os axentes locais.

A democratización do sector enerxético é indispensable para alcanzar obxectivos ambiciosos, tanto de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro, como de implantación de enerxías renovables na xeografía española en términos de xustiza social. Por este motivo, nace a Coalición pola Enerxía Comunitaria para impulsar un cambio do modelo enerxético en mans da cidadanía. Os prezos abusivos que está alcanzado a luz durante estes meses son unha mostra máis da iniquidade do sistema eléctrico e enerxético actual, e un indicador da gran oposición das grandes empresas para transformar de xeito radical o modelo enerxético.

Entre os membros da Coalición pola Enerxía Comunitaria, atopámonos AeioLuz, Amigos da Terra, os Concello de Cádiz e San Juan do Porto, Comunidade Enerxética do Río Monachil, Ecounion, o Instituto Internacional de Dereito e Medioambiente, MUTI, o Observatorio Eólico de Galicia, a Plataforma por un Novo Modelo Enerxético, Sapiens Enerxía, Som Energia, a Xarxa per a Sobirania Energètica e persoas investigadoras e docentes da Universidade Politécnica de Madrid.

Nestes momentos, o Goberno segue tramitando o obrigado proceso de trasposición das Directivas sobre enerxía renovable (REDE II, 2018/2001) e sobre o mercado da electricidade (EMD, 2019/944), malia que o prazo dado pola Unión Europea finalizou fai meses. As organizacións denunciamos esta tardanza, así como a falta de consideración ante o papel crucial que desempeña a enerxía comunitaria, obstaculizada polo tradicional modelo oligopólico do sector enerxético español, o cal está paralizando unha transición enerxética social e medioambientalmente xusta e transformadora.

A Coalición pola Enerxía Comunitaria creouse para asegurar a democratización do sector enerxético a través da participación activa e protagonista da cidadanía, entidades públicas locais e PEMEs. Entre as principais medidas, a Coalición reclama ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico:

  • Medidas urxentes para asegurar un futuro 100% renovable e libre de combustibles fósiles e enerxía nuclear.
  • O dereito da cidadanía a producir, almacenar, intercambiar, vender e xestionar enerxía renovable de xeito individual e colectiva.
  • A implementación dun marco regulatorio que promova comunidades de enerxía, facilite o seu acceso ao mercado e a adhesión da cidadanía 
  • A definición e monitorización de obxectivos concretos en canto á capacidade instalada por prosumidores e comunidades enerxéticas a nivel nacional, autonómico e municipal.
  • Un impulso á redución do consumo enerxético de todos os sectores e a aplicación de medidas de eficiencia enerxética.
  • Asegurar unha transición enerxética xusta, priorizando a participación dos sectores máis vulnerables e que se atopan infrarrepresentados no sector enerxético, e prestando especial atención ás zonas rurais.

Dende a Coalición xa comezamos a desenvolver a nosa actividade, a través de propostas concretas, entre as que se destacamos:

  • O seguimento da transposición das directivas á lexislación española, para asegurar, entre outras cousas, unha correcta definición dos términos “comunidades de enerxías renovables” e “comunidades cidadás de enerxía”, que garantan unha participación maioritaria da cidadanía e de pequenos actores locais.
  • O impulso da voz da cidadanía para que as persoas responsables políticas tomen as decisións adecuadas para asegurar unha transición ecolóxica xusta.
  • A promoción de proxectos enerxéticos de cariz local e público, enfocados a abordar as necesidades socioeconómicas e ambientais locais, baseados nunha membresía voluntaria e aberta, controlada democraticamente e cunha participación económica xusta e equitativa para cada persoa.
  • O intercambio de boas prácticas entre iniciativas de enerxía comunitaria de todo o territorio.

***

Manifesto da Coalición pola Enerxía Comunitaria

A Coalición pola enerxía comunitaria está composta por AeioLuz, Amigos da Terra, os Concello de Cádiz e San Juan do Porto, Cooperase, Comunidade Enerxética do Río Monachil, Ecounion, o Instituto Internacional de Dereito e Medioambiente, MUTI, o Observatorio Eólico de Galicia, a Plataforma por un Novo Modelo Enerxético, Sapiens Enerxía, Som Energia, a Xarxa per a sobirania energètica, persoas investigadoras e docentes da Universidade Politécnica de Madrid e profesionais do sector.