• No Día Mundial da Alimentación, Amigos da Terra pon de manifesto a insostibilidade do modelo cárnico actual, que xera innumerables impactos sociais, medioambientais e de saúde a nivel global.
  • A produción e consumo de produtos de orixe animal supón o 45% da pegada climática do sistema agroalimentario en España.
  • Pedimos unha moratoria á gandería industrial, xunto á Coordinadora Stop gandería Industrial, e denuncia a insostibilidade do consumo de carne en España.

No Día Mundial da Alimentación, 16 de outubro, Amigos da Terra destaca a necesidade de deixar atrás a gandería industrial, que exacerba a crise climática e ecolóxica, como parte da Coordinadora Stop gandería Industrial. Así pon de manifesto a insostibilidade do modelo cárnico actual que xera innumerables impactos sociais, medioambientais e de saúde a nivel global.

Ante un escenario de crise ecosocial é indispensable poñer sobre a mesa as consecuencias nefastas dun modelo de gandería industrial incompatible coa vida na Terra. A gandería industrial é sinónimo de contaminación de terras, de acuíferos, de destrución de emprego, de acaparamento de terras, e por suposto de crises climática. Un dos últimos informes publicados por Amigos da Terra Europa sinala que é responsable do 21% das emisións de gases de efecto invernadoiro a nivel mundial (1).

Lonxe de verse un cambio de rumbo na inercia cárnica, estímase que a produción de carne aumentará en 40 millóns de toneladas para 2029, alcanzando os 366 millóns de toneladas de carne por ano. Este modelo de produción segue en auxe e para garantir o seu crecemento segue sacando do mercado alternativas locais sostibles (2).

No caso de España, o consumo de carne actual é de 52,3 kg por habitante ao ano. E a produción e consumo de produtos de orixe animal supoñen o 45% da pegada climática do sistema agroalimentario en España (3). É especialmente significativa a produción industrial de carne, principalmente de aves e porco, pola súa importante pegada de carbono asociada ao consumo de pensos, á vez que por ser un importante vector na degradación do medio ambiente no noso país.

Amigos da Terra, suscita a necesidade de establecer unha moratoria á gandería industrial e apostar por unha gandería extensiva, ecolóxica e local. Á súa vez, recalca a urxencia de elixir unha dieta climática, baseada tamén en recomendacións nutricionais, que implique a redución do consumo de carne nun 60% respecto ao consumo actual, cunha produción que proveña dunha gandería extensiva, ecolóxica e ligada ao territorio (4).

Neste aspecto é prioritario aumentar o consumo de legumes e cereais, fontes de proteína vexetal, que xunto coas verduras, hortalizas e froitas locais e de tempada deben ser a base da dieta habitual para cumprir con criterios de respecto ao medio ambiente e á saúde das persoas.

Amigos da Terra destaca que o pastoreo ou gandería extensiva a pequena escala ten un papel crucial na pechadura de ciclos, especialmente os do carbono e o nitróxeno, o cal converte á gandería extensiva e o pastoreo en pezas clave dos sistemas agrarios, ademais de na loita pola mitigación e a adaptación ao cambio climático.

Fronte á imposición da gandería industrial e das falsas alternativas á carne, como os alimentos ultraprocesados e a carne de laboratorio, demandamos políticas públicas encamiñadas a posibilitar unha transición agroecolóxica, que vaian dirixidas cara a unha redución do consumo de carne e pola aposta pola gandería extensiva, ecolóxica e ligada ao territorio” sostén Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos da Terra.

***

Notas:

  1. e (2) https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2021/09/MeatAtlas2021_final_web.pdf

 

(3) e (4) https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/06/Guia-Produccion-y-Consumo-Carne_Junio-2021.pdf