No próximo Consello de Medio Ambiente da UE do 17 de marzo, España debe desempeñar un papel fundamental en mellorar da proposta de regulamento para loitar contra a deforestación importada.

As negociacións do regulamento entran nunha fase crítica no Parlamento Europeo e o Consello da UE mentres aumenta a presión da industria.

A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribeira, e o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, recibiron hoxe o Manifesto da sociedade civil sobre a proposta de regulamento europeo para loitar contra a deforestación importada. No documento, que subscribimos case 200 organizacións, pídese ao Goberno español que se comprometa a liquidar as carencias do regulamento nas negociacións do Consello da UE.

A próxima reunión de ministras e ministros de Medio Ambiente da Unión Europea, o próximo 17 de marzo en Bruxelas, será clave nas negociacións porque se espera que ata entón o texto lexislativo sexa revisado e enmendado polos Estados membros.

As organizacións asinantes denunciamos que a UE é actualmente o segundo maior responsable mundial da deforestación tropical debido ás súas importacións de produtos agrícolas e gandeiros, como o aceite de palma e a soia. O compromiso do Goberno español na loita contra a deforestación importada aínda non está suficientemente claro, pese a que España é o terceiro país europeo con maior responsabilidade neste grave problema.

O manifesto, que tamén se enviou aos membros do Parlamento Europeo, expresa a nosa valoración positiva da proposta da Comisión Europea contra a deforestación importada. De tal forma, cualificámola como un avance fundamental en materia de gobernanza ambiental a nivel mundial e unha grande oportunidade para poñer fin á pegada negativa da economía da UE nas persoas e no planeta, así como para cumprir cos seus compromisos relativos ao clima, a biodiversidade e os dereitos humanos.

Un aspecto da proposta é que obriga ás empresas que vendan determinadas materias primas no mercado da UE a rastrexar a súa orixe e demostrar que estas non están vinculadas á destrución ou degradación dos bosques ou violacións de dereitos humanos. Con todo, o borrador ten relevantes deficiencias que debilitan substancial e innecesariamente o seu impacto real.

Ditas deficiencias poderían ser resoltas si o Parlamento Europeo e os Estados membros da UE tivesen a vontade necesaria para mellorala, eliminando certas ambigüidades e reforzando determinados elementos esenciais da proposta.

A declaración entregada a Ribeira e Planas propón que a normativa inclúa ecosistemas distintos dos bosques, como as sabanas e os humedais, que están sendo destruídos para abastecer ás industrias da UE de materias primas e que son de gran importancia para a acción climática e a biodiversidade.

Doutra banda, suxerimos incluír no texto legal unha serie de produtos e materias primas relacionados que tamén causan deforestación como, por exemplo, o caucho, a viscosa, a cana de azucre e o millo.

Así mesmo, as organizacións demandamos que o regulamento obrigue ás empresas que cumpran con todos os instrumentos internacionais de protección aos dereitos humanos e os dereitos dos pobos indíxenas e as comunidades locais, que agora sofren a violación dos seus dereitos pola industria que comercializa materias primas e produtos en España.

Ademais, interpelamos ao Goberno para que aborde o impacto dos investimentos do sector financeiro europeo na deforestación e degradación dos ecosistemas, considerando que a banca española sitúase en cuarta posición de financiar actividades agroindustriais asociadas á deforestación.

A cidadanía expresou en numerosas ocasións que se opón á deforestación. España, pola súa dependencia da soia e o aceite de palma, ten un papel clave para lograr que a UE dispoña dunha normativa ambiciosa que asegure unha alimentación libre de deforestación e que respecte os dereitos das comunidades locais que son quen realmente protexen os ecosistemas.

Co obxectivo de coñecer a postura do Goberno de España e dos grupos parlamentarios con respecto a esta normativa, o venres 4 de marzo ás 10:00 horas celebrarase un webinar que permitirá profundar nas propostas que desde as institucións españolas fanse para a proposta da Comisión Europea.