Os países da Unión Europea temos que revisar a lexislación en materia de envases, máis en concreto a Directiva de Envases e Residuos de Envases, para abordar o incesante aumento de envases dun só só uso e os seus residuos.

Tras varios meses de atraso, espérase que a Comisión Europea presente unha revisión da directiva en novembro, o que representa unha oportunidade para establecer obxectivos de redución e reutilización de envases que poña fin ao problema de contaminación por plásticos e ao espolio inútil e sanguento de recursos naturais. En 2018, a UE alcanzou a cífra récord de 174 kg de residuos de envases por persoa. Isto, segundo admiten as institucións europeas, supón un grave problema de desperdicio de recursos naturais, dependencia material da UE, e contaminación da contorna. A nova directiva pretende abordar cuestións chave en aspectos de prevención, reutilización e reciclaxe.

Desde Amigos da Terra xunto aos nosos aliados de Break Free From Plastic e Zero Waste Europe demandamos:

• Establecer un obxectivo de prevención de residuos de envases do 50% para 2030.

• Fixar un tope ao total de envases dun só uso postos no mercado.

• Prohibir determinados tipos de envasado como o envasado superfluo ou sobreenvasado (por ex. envase individual para materiais ou produtos inertes, bolsas ou porcións individuais, etc.)

• Aplicar unha taxa aos envases dun só uso, incluídos o supostos bio-plásticos.

• Establecer un obxectivo de reutilización xeral do 50 % para 2030 para todos os envases.

• Garantir a reutilización de envases mediante infraestruturas e loxísticas adecuadas, incluíndo mecanismos como o sistema de depósito e retorno para todos os materiais e tipos de envases.

A prevención e a reutilización son puntos chave nesta lexislación, pero débese facer unha distinción moi clara entre as mesmas dentro da directiva, xa que as grandes empresas están a buscar crear confusión para non cumprir coa súa responsabilidade.

Reutilización na lexislación é que os produtores se fagan cargo de utilizar envases reutilizables e sexan eles mesmos os que facilitan as infraestruturas e a loxística para que estes envases reutilícense.

Prevención na lexislación fai referencia a que os produtores reduzan a cantidade de envases que poñen no mercado. Neste caso, entre outras medidas, a cidadanía levaría os seus propios recipientes e tuppers para transportar os produtos. A cidadanía reutilizaría, evitando así introducir máis envases no circuíto comercial e xerando menos ou ningún refugallo.

É indispensable que a Comisión Europea e os Estados membros tomen moi en serio a revisión desta directiva. A escaseza de recursos naturais e a contaminación son síntomas da crise ecosocial que estamos a vivir e que se agravará, todo por un modelo curto de miras que pon en risco a vida na Terra. Non podemos permitir que os nosos responsables políticos sigan desaproveitando oportunidades. Seguiremos presionando por un directiva Residuo Cero.