A economía está deseñada, e podemos redeseñala! ideas transformadoras para unha economía que sustente a vida dentro dos límites da Terra

Coa nosa rede europea en 32 países, Amigos da Terra Europa desenvolveu 7 ideas transformadoras para unha nova economía para Europa. Agardamos que inspire accións para transformar totalmente a actual economía capitalista e neoliberal dominante, baseada no crecemento, que está na raíz da destrución do noso planeta compartido e das persoas, e para desmantelar as estruturas de poder que o manteñen e o impulsan.

Agardamos que impulse a acción colectiva para redeseñar unha economía que sirva ao benestar de todas as persoas e ao noso planeta compartido. Cada idea presentada non é transformadora por si mesma: son interdependentes. O cambio transformador do noso sistema económico vén da aplicación conxunta destas ideas e de ir máis alá.

Cal é o propósito da economía que queremos?

Debemos actuar colectivamente para redeseñar unha economía ao servizo de todas as persoas e do noso planeta compartido. Aquel que ten como finalidade satisfacer as necesidades básicas –físicas e non físicas– de todas as persoas, e garantir unha vida digna e digna para todos. Necesitamos deseñar unha economía dentro das limitacións ecolóxicas, para garantir unha maior equidade global no uso dos recursos naturais.
Temos que afastarnos ideoloxicamente da idea de que máis grande e máis rápido sempre é mellor, que “o crecemento é progreso”. As economías europeas deben decrecer en xeral: o volume total e o ritmo da economía europea deben facerse máis pequenos e lentos. O decrecemento supón a redución de sectores da actividade económica ecoloxicamente destrutivos e que ofrecen pouco ou ningún beneficio social, mentres se manteñen ou medran sectores que satisfagan as necesidades básicas e o benestar de todos.

Cales son as nosas 7 ideas transformadoras para os gobernos europeos?

Desglosamos a nosa visión dunha nova economía en 7 partes: 7 áreas interdependentes que poden transformar a nosa economía para manter a vida dentro dos límites da Terra.

1. Unha economía dentro dos límites da Terra: necesitamos unha economía que sustente a vida, que poña fin á sobreexplotación de recursos de Europa máis aló da capacidade de rexeneración da Terra. Unha forma totalmente diferente de producir e consumir.

2. Unha economía verdadeiramente democrática e participativa: unha nova economía é un proxecto máis amplo e ambicioso de devolver o poder aos cidadáns e repoñer a esfera económica ao escrutinio público.

3. Un futuro público: a nosa visión é unha economía que satisfaga as necesidades básicas de todos, a través de servizos e infraestruturas de titularidade e xestión pública e común, e sen ánimo de crecemento nin de lucro.

4. Repensar o traballo: a súa centralidade na sociedade, as definicións, o alcance e o valor dos diferentes tipos de traballo, dá a posibilidade de imaxinar unha sociedade liberada e emancipada do traballo asalariado.

5. O papel das empresas: necesitamos empresas e empresas fundamentalmente diferentes, tanto en termos de propósito como de organización: empresas de menor tamaño e potencia, que se xestionen colectivamente, que teñan un fin e non lucrativo.

6. Comercio, solidariedade e relacións internacionais: Europa ten que converterse nun actor económico global verdadeiramente xusto. Deter as súas relacións comerciais desleais e avanzar cara un comercio cada vez máis localizado, e acabar coa débeda financeira cara aos países do Sur Global.

7. Valores que queremos nunha nova economía e sociedade: unha nova economía debe encarnar e promulgar os valores fundamentais de suficiencia, coidado e empatía, igualdade e inclusión e autonomía.

 

Consulta o informe completo aquí >>>