Amigas da Terra lanza a campaña Fagamos Nosa a Enerxía, para dar un impulso ás comunidades enerxéticas.

A transición enerxética cara a fontes de enerxía renovable é inevitable, pero non vale calquera tipo de transición, é necesario democratizar a enerxía e facela accesible a toda a poboación. Os concellos deben tomar a batuta e transformarse no motor de cambio potenciando as enerxías renovables a través das comunidades enerxéticas.

A campaña de Amigas da Terra, Fagamos Nosa a Enerxía, centrada nas comunidades enerxéticas como axentes de cambio, busca incidir nas políticas públicas a nivel rexional e estatal, así como involucrar a colectivos e persoas que polo xeral están fóra dos procesos de toma de decisións, máis en concreto no sector da enerxía. A asociación afirma que os concellos deben tomar a batuta e transformarse no motor de cambio potenciando as enerxías renovables a través das comunidades enerxéticas e a participación cidadá.

A emerxencia climática obríganos a acelerar a transición enerxética e impulsar a enerxía comunitaria

A crise climática é un dos problemas máis perentorios a nivel mundial, con todo, as políticas expostas polo momento son mornas en comparación coa magnitude da emerxencia. A actividade humana, cunha gran diferenza de responsabilidade entre os sectores da poboación, xerou esta situación, e só transformándoa de xeito radical poderase evitar un quecemento perigoso por riba dos 2°C.

Nun contexto de emerxencia ecolóxica, o establecemento dun obxectivo dun 23% de redución de emisións para 2030 a nivel estatal é insuficiente. Na mesma liña o 42% de enerxías renovables exposto para devandito ano debe incrementarse, e, con este obxectivo, os gobernos centrais, rexionais e municipais deben priorizar o impulso á enerxía comunitaria e en concreto a figura das comunidades enerxéticas.

As comunidades enerxéticas non son só determinantes para acelerar a transición enerxética baseada en fontes de enerxía limpa, senón que son un catalizador para responder á pobreza enerxética nos diferentes municipios do territorio español”, sinalou Cristina Alonso Saavedra, responsable de Xustiza climática da organización.

As comunidades enerxéticas poden impulsar a xustiza social

A suba de prezos da luz e a enerxía están a deixar a miles de familias sen acceso a un dereito básico como é a enerxía nunhas circunstancias de temperaturas extremas. Potenciar as comunidades enerxéticas é unha solución para poder abastecer de enerxía ás persoas máis vulnerables sen ter que depender dos mercados enerxéticos internacionais que premian aos combustibles fósiles lanzando a estas persoas a unha espiral de dependencia.

Como parte da súa campaña, onte mesmo, Amigas da Terra celebrou o encontro estatal “Enerxía Comunitaria: Sen deixar a ninguén atrás” no que contou coa participación de diferentes colectivos, priorizando os que historicamente foron infrarrepresentados no sector enerxético e principalmente conformados por mulleres, para analizar os obstáculos para participar na transición enerxética e trazar de forma conxunta o camiño a seguir para democratizar a enerxía.

O gran potencial da enerxía comunitaria non debe ser desaproveitado

Mentres as grandes empresas se benefician da transición enerxética está a desaproveitarse o enorme potencial da enerxía comunitaria para xerar enerxía eléctrica limpa e próxima, e crear emprego local. Poderíase cubrir o 100% da demanda eléctrica dos sectores doméstico e terciario en 2030. Agora é o momento de que o Goberno traspoña a directiva de renovables e estableza medidas que fomenten a enerxía comunitaria e recoñeza o papel da cidadanía como axente protagonista na transición enerxética.

As vantaxes das comunidades enerxéticas abarcan moitos aspectos das nosas vidas

Na web da campaña Fagamos Nosa a Enerxía, Amigas da Terra explica que son as comunidades enerxéticas, e pon a disposición da cidadanía unha guía para crear unha comunidade enerxética, un mapa de casos de éxito que irá completándose e destaca as vantaxes das comunidades enerxéticas:

· Loitar fronte á crise climática: contribúe a descarbonizar a economía e a abordar a emerxencia.

· Democracia: é xustiza enerxética. As persoas deciden como, onde e canta enerxía consumir.

· Economía en cooperación: impulsa unha economía e unha sociedade baseadas na cooperación en lugar da competencia, dentro dos límites do planeta Terra

· Redución da pobreza: reduce a pobreza enerxética, a factura da luz diminúe e as persoas en risco de exclusión social poden formar parte e beneficiarse.

· Redución da brecha de xénero: coas ferramentas e perspectivas necesarias, promove a equidade de xénero a través da participación plena das mulleres.

· Inclusión: permite a participación de grupos historicamente infrarrepresentados no ámbito da enerxía, como as persoas novas ou as persoas migradas.

· Mellor uso do chan: ao reducir a necesidade de establecer macroproxectos de renovables, permite manter os usos agrícolas, gandeiros e naturais do chan.

· Equilibrio e revitalización: ao revitalizar a economía local, crear postos de traballo –o diñeiro queda na comunidade– e aumenta a cohesión social.