Desde Amigas da Terra Internacional estaremos presente nas negociacións climáticas para denunciar as falsas solucións e promover propostas baseadas na xustiza climática. Presentaremos un informe cos puntos crave das negociacións e as súas propostas

Ao longo destas dúas semanas, celebrarase o cume do clima, COP27, en Sharm O-Sheikh, Exipto, baixo a promesa de “lograr unha acción multilateral colectiva”. Amigas da Terra Internacional estará presente nas negociacións para incidir a favor de accións baseadas na xustiza climática, que poñan o benestar das persoas máis vulnerables e a natureza no centro da toma de decisións.

Presentamos un informe coas claves das negociacións climáticas. Neste informe pódese atopar un resumo do acontecido na COP26 de Glasgow e na transición ata chegar á COP27, así como unha análise dos puntos principais que se tratarán durante estes días respecto á mitigación e ás falsas solucións. Doutra banda, nesta publicación damos a coñecer as nosas propostas á crise climática: desde acelerar a transición a un sistema enerxético xusto baseado en enerxías limpas ata apoiar a soberanía alimentaria, a xestión comunitaria dos bosques ou crear regras vinculantes para as grandes empresas.

As industrias de combustibles fósiles, os bancos e os fondos de investimento promoven falsas solucións

A forte presión da industria dos combustibles fósiles marcou o camiño entre os dous últimos cumios. Xunto aos bancos e fondos de investimento, cada vez máis presentes nas negociacións, promoven falsas solucións como os mercados de carbono ou a compensación de emisións. Estes actores pasaron do negacionismo climático a presentarse como “salvadores” coa afirmación de contar con ferramentas baseadas no “cero neto”. Así, bloquean a acción real e compensan as emisións a través de solucións baseadas na natureza e xeotecnoloxías, no canto de reducilas.

É un deber moral e político que os acordos establecidos este ano limiten a temperatura global para non sobrepasar o 1,5°C. As inundacións, as secas, os incendios, as ondas de calor, son os impactos que xa se están vivindo en España. No resto do mundo a situación é moi similar, os impactos climáticos están ocasionando crises de fame no Corno de África ou graves inundacións en Paquistán, coa perda de máis de mil vidas humanas.

A pesar da alarmante situación, as negociacións de 2021, en Glasgow, cerráronse de novo sen concretar grandes temas como o financiamento, perdas e danos e maior ambición na redución de emisións, por contra abría a porta aos mercados de carbono. O “Artigo 6” lexitimou o uso das compensacións de emisións para cumprir os obxectivos nacionais – NDC´s – socavando aínda máis a posibilidade de limitar o 1,5°C.

Unha das grandes fendas abertass ás portas da COP27 é a da mitigación de emisións. Segundo o informe das NDC do pasado setembro asúmese un aumento de temperatura por enrriba dos 2,5°C a finais de século. Con todo, todo apunta a que, as solucións que se van explorar durante o cume, no canto de ir orientadas cara a redución de emisións, centraranse nas guías técnicas para “evitar” emisións, é dicir, comercializar cos créditos de carbono, así como compensar emisións a través de solucións biotecnolóxicas como a captura e o almacenamento de carbono ou a meteorización de rocas.

Desde Amigas da Terra reclamamos propostas xustas e equitativas baseadas en solucións reais

A transición enerxética e a loita contra o cambio climático deben basearse nun cambio de sistema que aborde e transcenda de todas as inxustizas que o modelo actual globalizado comete contra as persoas máis vulnerabilizadas e, en particular, contra as mulleres. As solucións reais non son outras que as centradas na redución de emisións baseadas na xustiza climática, ecolóxica, social e de xénero. Estas solucións existen, e deben ser prioritarias.

Ante os cada vez maiores impactos climáticos e a ausencia xeneralizada de accións adecuadas por parte das líderes mundiais, denunciamos as solucións irreais e reclamamos propostas xustas e equitativas á crise climática:

1. Os gobernos deben empezar a cooperar urxentemente na eliminación coordinada da produción e o consumo de combustibles fósiles. A única solución posible fronte á emerxencia climática é a eliminación progresiva e total dos combustibles fósiles e a agricultura industrial, é dicir, o Cero real. Os plans actuais lévannos a un incremento de temperatura de 2,5°C.

2. Demandamos Xustiza Climática nas negociacións. O Norte global ten máis recursos e debe asumir a súa responsabilidade histórica fronte ás rexións que menos contribuíron á crise climática e que máis están a sufrir o seu impacto. É necesario un compromiso firme de financiamento para o Sur Global: a transferencia de 100.000 millóns de dólares, tecnoloxía e capacitación.

3. Acelerar a transformación cara a un modelo enerxético baseado en reducir o consumo e garantir o dereito á enerxía para todas as persoas. É necesario situar a enerxía en mans das comunidades: unha democracia enerxética 100% renovable de baixo impacto.

4. Non ás falsas solucións. Os pobos indíxenas, campesiñas e campesiños e comunidades locais deben ter pleno dereito para o manexo comunitario dos bosques. Está demostrado que os seus saberes e usos tradicionais contribúen a deter o quecemento e a perda de biodiversidade, ao contrario das establecidas como “solucións baseadas na natureza” e a compensacióin de emisións.

5. O fin da agricultura industrial e o apoio firme á agricultura familiar e á pesca artesanal, que seguen alimentando ao 70-80% da poboación do planeta.

6. Unha nova economía para as persoas e o planeta, que valore o sistema de coidados e a reprodución da vida, que redistribúa o traballo de coidados entre mulleres, homes e estado. Son necesarias políticas baseadas na xustiza ecosocial e no feminismo de base para construír comunidades resilientes ás crises actuais.

7. Regras vinculantes para as grandes empresas, que poñan coto ao poder das transnacionais, e ofrezan ás vítimas acceso á xustiza e compensacións por danos.

***

Informe: Que está en xogo coas falsas solucións?