O Convenio das Nacións Unidas sobre a Diversidade Biolóxica (CBD polas súas siglas en inglés), establecido no ano 1993, reúne aos gobernos co fin de definir estratexias mundiais ao redor de tres obxectivos:

A conservación da biodiversidade
• O uso sostible dos compoñentes da biodiversidade
• A distribución xusta e equitativa dos beneficios derivados da utilización dos recursos xenéticos.

O Convenio sobre Diversidade Biolóxica produciu dous acordos internacionais importantes ata a data:

• O Protocolo de Cartaxena sobre seguridade da biotecnoloxía que entrou en vigor en 2003 co obxectivo de protexer o medioambiente das regas potenciais que supoñen os organismos xeneticamente modificados (OGM) ou transxénicos.

• O Protocolo de Nagoya sobre o Acceso aos recursos xenéticos entrou en vigor en 2014 e o seu obxectivo é distribuír xusta e equitativamente os beneficios que se deriven da súa utilización.

A Conferencia das Partes sobre biodiversidade (COP) tamén implementou moitas decisións positivas que axudaron a promover a integridade dos ecosistemas e o medioambiente e a potenciar os dereitos dos pobos indíxenas e as comunidades locais.

En 2010 a Conferencia de Nagoya adoptou un Plan Estratéxico para a Diversidade Biolóxica, que incluíu as Metas de Aichi para a Diversidade Biolóxica para o período 2011-2020. Tras a infrutuosa implementación destas metas, as negociacións centráronse no Marco Mundial da Diversidade Biolóxica posterior a 2020.

O próximo mes de decembro, celebrarase a Conferencia da ONU sobre a Diversidade Biolóxica (COP15) en Montreal, Canadá, do 7 ao 19 de decembro de 2022, na que se adoptará un novo marco mundial sobre diversidade biolóxica.

Desde Amigos da Terra participaremos na mesma, poñendo o foco nos riscos que entrañan solucións tales como “natureza positiva”, un concepto sen sentido que permite a destrución da biodiversidade nunha zona a condición de que se restaure noutra. Unha ferramenta embebida no núcleo do Marco Mundial da Diversidade Biolóxica Pos-2020.

O noso traballo no Convenio sobre a Diversidade Biolóxica

En resposta á ameaza do colapso da biodiversidade e os efectos da deforestación a nivel mundial, Amigos da Terra Internacional participou desde 2004 no CBD. A crise da biodiversidade está indisolublemente ligada á crise ambiental, climática e social, e por iso, para salvar a biodiversidade e resolver estas múltiples crises requírese un cambio de sistema. Desafortunadamente, o dominio das empresas na CBD está socavando estes procesos de vital importancia. Estaremos a traballar en colaboración estreita coa Alianza CBD e elaborando análise en profundidade, e premeremos para lograr solucións reais lideradas polos pobos para facer fronte á perda de biodiversidade. Xunto coa Alianza CBD achegamos a nosa visión dun Marco Mundial da Biodiversidade.

É necesario recalcar o papel vital que desempeñan os pobos indíxenas e as comunidades locais no marco mundial sobre a biodiversidade. Son os verdadeiros gardiáns da biodiversidade e os que van garantir uns ecosistemas sans e vivos. Consideramos que os dereitos das comunidades están profundamente entrelazados coa protección dos ecosistemas nos que viven. Cando as grandes empresas invaden eses territorios, as defensoras e defensores ambientais dan un paso á fronte para protexer ás súas comunidades, a súa contorna e os recursos naturais.

Protexer a natureza significa garantir que haxa normas claras e aplicables para que as grandes empresas protexan plenamente a biodiversidade, os ecosistemas, os dereitos dos pobos indíxenas, as comunidades locais e os dereitos humanos. É indispensable combater as causas estruturais, así como aos impulsores e axentes directos e indirectos da perda de biodiversidade. Temos que garantir que todos os sectores económicos teñan en conta e integren a biodiversidade. Temos que facer fronte á agricultura e gandería industrial, que afecta gravemente á biodiversidade.

Non podemos permitir que se negocie coa natureza, que a súa protección dependa do mercado, ou admitir as compensacións de biodiversidade, é dicir a destrución dun bosque e reforestar noutras zonas. As solucións tecnolóxicas por si soas non son a resposta e estas deben basearse no principio de precaución. Temos que vivir dentro dos límites planetarios. As solucións á crise da biodiversidade xa existen e exprésanse na agroecoloxía e as solucións comunitarias. Só temos que amplificalas como parte dun marco mundial da diversidade biolóxica definido e liderado polos pobos, que sexa forte e verdadeiramente eficaz.