“Aldeas Revoltas” : Encontro da Mocidade Labrega

mocidade labrega

Vai ter lugar o vindeiro sábado 24 de setembro no albergue de Amigos da Terra “As Corcerizas”en Vilar de Barrio, Ourense. Este encontro centrarase no debate dos diferentes modelos de produción, ademáis do intercambio de experiencias, visitas, articulación da mocidade,etc.

máis información >>>