lista.socios -- Lista de persoas socias de AdT

 

Sobre lista.socios

Lista de distribución de persoas socias de Amigos da Terra

Se desexa ver os envíos anteriores á rolda, pode visitar os arquivos de lista.socios . (A O arquivo actual só está dispoñíbel para os subscritores da rolda.)

Como usar a rolda lista.socios
Para lles remitir unha mensaxe a todos os membros da rolda, envíeo ao enderezo lista.socios@amigosdaterra.net.

Pode subscribirse á rolda ou cambiar a súa subscrición nas seccións seguintes.

Como subscribirse a lista.socios

Para se subscribir a lista.socios só ten de cubrir os datos do formulario seguinte: Este é unha rolda pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador de o seu prace. Notificaráselle da decisión do administrador por correo electrónico. Esta rolda tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da rolda só están dispoñíbeis para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto, aínda que lle ofrece un nivel baixo de seguranza, debería evitar que outros accedan coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle envíen algunha vez sen cifrar por correo electrónico.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xerarase un automaticamente que se lle enviará logo de confirmar a subscrición. Sempre poderá pedir que se lle envíe por correo o contrasinal cando editar as opcións persoais
  Escriba un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  En que idioma desexa ver as mensaxes?  
  Desexa recibir as mensaxes diarias compiladas nunha única mensaxe? Non Si
Subscritores de lista.socios
(A A listaxe de subscritores só está dispoñíbel para os administradores da rolda.)

Introduza o seu enderezo da administración: e o contrasinal para visitar a listaxe de subscritores

Enderezo da administración: Contrasinal:   

Para anular a súa subscrición de lista.socios, consiga unha lembranza do seu contrasinal ou cambie as súas opcións de subscrición e indique o seu enderezo de correo electrónico con que está subscrito:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico


A rolda lista.socios está administrada por lista.socios-owner at amigosdaterra.net
Interface administrativa de lista.socios (require a autorización)
Panorámica de todas as roldas de distribución de amigosdaterra.net

Delivered by Mailman
version 2.1.38
Python Powered GNU's Not Unix