Amigos da Terra Cooperación ao desenvolvemento

Comercio Xusto

O Comercio Xusto é un movemento internacional que reclama e promove unhas relacións comerciais máis xustas entre o norte e o sur, xa que, ademais de empregar criterios económicos, teñen en conta valores éticos que abarquen aspectos tanto sociais como ecolóxicos.

Comercio Xusto

O Comercio Xusto trátase de productos elaborados por grupos desfavorecidos de países en vías de desenvolvemento e que comprenden diferentes sectores, dende alimentación ata unha gama ampla de obxectos de regalo fabricados de forma artesanal.

A primeira tenda de Comercio Xusto abriuse en 1969 en Holanda e de aí expandiuse por os Países Baixos, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretaña e Bélxica, e ata 1986 abrirónse as primeiras duas tendas en España (Andalucía e País Vasco). En 1990, despois de dez anos de cooperación informal naceu a European Fair Trade Association (EFTA ou Asociación Europea de Comercio Xusto).

Principios nos produtos de comercio xusto

Comercio Xusto

Suxeitos que interveñen no comercio xusto

No comercio Xusto interveñen tres suxeitos económicos:

Comercio Xusto

TENDAS EN GALICIA

As tendas de Comercio Xusto en Galicia son:

A Coruña
Intermón Oxfam
C/Estrecha de San Andrés, 12
15003 A Coruña
Tlfno. 981 207925
www.intermonoxfam.org

Lugo
A Cova da Terra
Rúa Nóreas, 12 baixo.
27001 Lugo
Tfno. 982 230211

Santiago de Compostela
Panxea
Rúa Gómez Ulla 4.
15702 Santiago de Compostela
Tfno. 981 590081. panxea@panxea.org

Centro de Recursos de Amarante en Santiago de Compostela
Praza Sofía, 4. 15705 Santiago de Compostela.

Ourense
Solidaridade Internacional
Rúa da Paz, nº8, Ourense.

Pontevedra
A Factoria do sur. Centro Alternativo
Rúa do Ponte, 8. Pontevedra.

Vigo
Centro Crisol
Avda. das Camelias, 14. 36202. Vigo.

TAMÉN PODES MERCAR COMERCIO XUSTO EN:

Arbore – Cooperativa de Consumo
Rúa A. Pérez Bellas, 5, 36211. Vigo.
Tlfno. 986 233497
arborecop@mixmail.com

Enxebre – Agricultura Ecolóxica
Rúa Os durans, 8 Vilagarcia Tlfno: 986/502151- 660542303

Hortasan – Agricultura do Ulla
Mercado de Abastos, Rúa Serra, Pontevedra
Tlfno: 650 418099